Parlamentul României

Legea nr. 282/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Omologarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, precum și a traseelor turistice montane se face de către Autoritatea Națională pentru Turism împreună cu consiliile județene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de Autoritatea Națională pentru Turism și aprobate prin hotărâre a Guvernului."

2. La articolul I punctul 2, articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislației în vigoare, de către operatori economici care dețin autorizație turistică, emisă conform normelor metodologice aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Turism."

3. La articolul I punctul 5, litera d) a articolului 30 va avea următorul cuprins:

"

d) să funcționeze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Turism;".

4. Articolul IV va avea următorul cuprins:

"

Art. IV. -

În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, Autoritatea Națională pentru Turism va contacta autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI - Sistemul de Informare în cadrul Pieței Interne, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 31 octombrie 2013.

Nr. 282.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...