Guvernul României

Hotărârea nr. 495/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 30 iunie 2020.

În vigoare de la 30 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și (2), art. 296 alin. (1), (5) și (7) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale aprobat pe anul 2020, a contravalorii investițiilor realizate, din fondurile proprii, de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", la imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Se aprobă trecerea bunului imobil prevăzut la art. 1 din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu destinația de sediu.

Art. 3. -

Se declară bun de interes public național bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art. 4. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se efectuează pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și Serviciul de Telecomunicații Speciale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Serviciul de Telecomunicații Speciale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ- valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 340 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Ionel-Sorin Bălan
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu

București, 25 iunie 2020.

Nr. 495.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului aflat în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", care se transmite în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI Codul de clasificare Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Valoarea de inventar a imobilului care se transmite (lei) Valoarea de inventar a investițiilor care urmează a se deconta de Serviciul de Telecomunicații Speciale către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (lei)
Municipiul București, sectorul 2 Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
CUI RO2351555
Serviciul de Telecomunicații Speciale
CUI 4267230
8.19.01 Construcții și teren
CF 202169
Nr. cadastru 202169
3.021.151,80 238.813,35

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...