Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 138/2020 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Electrica Furnizare - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 30 iunie 2020.

În vigoare de la 01 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11), alin. (2) lit. d), ale art. 75 alin. (1) lit. h) și ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2020,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) și al art. 9 alin. (1) lit. ac) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă tarifele reglementate de energie electrică aplicate de furnizorul de ultimă instanță Electrica Furnizare - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Tarifele reglementate prevăzute în anexa la prezentul ordin se aplică de către furnizorul de ultimă instanță Electrica Furnizare - S.A., începând cu data de 1 iulie 2020, la facturarea consumului de energie electrică activă la locurile de consum ale clienților casnici cu care are încheiate contracte de furnizare a energiei electrice în regim reglementat, aflate în zonele de rețea prevăzute în anexă.

Art. 3. -

Tarifele reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanță, aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu includ taxe sau impozite de tipul certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, accizelor stabilite conform legii, taxei pe valoarea adăugată. Aceste taxe sau impozite vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 4. -

În calculul valorii facturii se utilizează tarifele reglementate în forma aprobată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu 5 zecimale. Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea taxei pe valoarea adăugată.

Art. 5. -

Furnizorul de ultimă instanță Electrica Furnizare - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2020.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 29 iunie 2020.

Nr. 138.

ANEXĂ

Tarife reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță Electrica Furnizare - S.A.

- lei/kWh -
Denumire furnizor Nivel tensiune Zonă de rețea
Muntenia Nord Transilvania Nord Transilvania Sud Muntenia Sud
Electrica Furnizare - S.A. Medie tensiune 0,33866 0,35204 0,34659 0,30864
Joasă tensiune 0,46256 0,45664 0,45115 0,42231

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...