Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 142/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 30 iunie 2020.

În vigoare de la 01 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1) și ale art. 79 alin. (3) și (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5), ale art. 9 alin. (1) lit. c) și lit. ab) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 999 din 12 decembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2020.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 29 iunie 2020.

Nr. 142.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 218/2019)

Tarifele pentru serviciul de sistem valabile începând cu data de 1 iulie 2020

Operatorul economic Tariful
(lei/MWh)
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Tarifele pentru serviciul de sistem, din care: 14,45
- Tariful pentru servicii funcționale de sistem 2,49
- Tariful pentru servicii tehnologice de sistem 11,96

NOTĂ:

Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...