Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 29 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 138 alin. (3) și art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 821.181/2020,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Activitățile preliminare verificării situației fiscale personale, pe întregul teritoriu al țării, sunt exercitate de către Direcția generală control venituri persoane fizice.

Art. 2. -

Verificarea situației fiscale personale se exercită de către Direcția generală control venituri persoane fizice și de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Art. 3. -

Organele fiscale prevăzute la art. 2 au competență de exercitare a verificării situației fiscale personale pe întregul teritoriu al țării.

Art. 4. -

Coordonarea metodologică a activității de verificare a situației fiscale personale, efectuată pe întregul teritoriu al țării, se realizează de către Direcția generală control venituri persoane fizice.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Acțiunile de verificare a situației fiscale personale cuprinse în programul de activitate al Direcției generale control venituri persoane fizice - Direcția persoane fizice cu risc fiscal se încheie de către serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice care au preluat activitatea și personalul.

Art. 7. -

Direcția generală control venituri persoane fizice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu

București, 24 iunie 2020.

Nr. 2.778.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...