Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 748/2020 privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 29 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020;

- titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 2.532 din 23.06.2020,

în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. -

Metodologia de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 19 mai 2020, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la județul Suceava, la punctul I, după subpunctul 5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6, cu următorul cuprins:

"6. SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET"

2. În anexa nr. 1, la județul Timiș, la punctul IV, după subpunctul 1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2, cu următorul cuprins:

"2. S.C. CENTRUL DE RADIOIMAGISTICĂ DR. BÎRSĂȘTEANU - S.R.L."

3. În anexa nr. 11, la județul Dâmbovița, după punctul I Unități sanitare se introduce un nou punct, punctul II Unitate de dializă, cu subpunctul 1, cu următorul cuprins:

"II. Unitate de dializa, din care:
1. CENTRUL DE DIALIZA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TÂRGOVISTE"

4. În anexa nr. 11, la județul Mureș, la punctul I, după subpunctul 7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8, cu următorul cuprins:

"8. SPITALUL SOVATA NIRAJ"

5. În anexa nr. 11, la județul Suceava, la punctul I, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:

"9. SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET"

6. În anexa nr. 11, la județul Suceava, la punctul IV, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:

"9. DOCTOR LUNGU - S.R.L."

Art. II. -

Casele de asigurări de sănătate, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adela Cojan

București, 23 iunie 2020.

Nr. 748.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...