Prim-ministru

Decizia nr. 265/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Casei Naționale de Pensii Publice

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 29 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 4.023/VVA din 22 iunie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.754/A.T. din 26 iunie 2020, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 21.586 conexat cu nr. 21.751/2020,

în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Nicoleta Dina, consilier, Serviciul editare documente de plată și suport tehnic sisteme IT - Direcția generală documente de plată, stagii de cotizare și evidență informatizată din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Casei Naționale de Pensii Publice, pentru o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 29 iunie 2020.

Nr. 265.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...