Comitetul de Cooperare UE

Decizia nr. 1/2020 privind dispozițiile aplicabile referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și la regimul de import al produselor ecologice adoptat în temeiul Acordului de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte [2020/889]
Număr celex: 22020D0889

Modificări (...)

În vigoare de la 28 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMITETUL DE COOPERARE UE-SAN MARINO,

având în vedere Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte (1), în special articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (3) litera (c) și articolul 23 alineatul (1),

(1) JO L 84, 28.3.2002, p. 43.

întrucât:

(1) Articolul 6 alineatul (4) din Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte ("acordul"), prevede că, în ceea ce privește schimburile comerciale cu produse agricole între Uniune și Republica San Marino, aceasta din urmă se angajează să adopte legislația Uniunii în materie de calitate, în cazul în care acest lucru este necesar pentru buna funcționare a acordului.

(2) În temeiul articolului 7 alineatul (1) a cincea liniuță din acord, Republica San Marino aplică, pentru țările care nu sunt membre ale Uniunii ("țările terțe"), legislația Uniunii în materie de calitate, atunci când acest lucru este necesar pentru buna funcționare a acordului.

(3) Pentru a se evita obstacolele din calea liberei circulații a mărfurilor și pentru a se asigura buna funcționare a uniunii vamale instituite prin acord, este necesar să se stabilească mai amănunțit dispozițiile legislației Uniunii în materie de calitate aplicabile producției ecologice și etichetării produselor ecologice.

(4) Pentru a se asigura conformitatea cu legislația Uniunii în ceea ce privește importurile de produse ecologice din țări terțe în Republica San Marino, este necesar să se stabilească dispozițiile relevante care urmează să fie aplicate de autoritățile sale naționale.

(5) Pentru a se asigura conformitatea cu legislația Uniunii în ceea ce privește produsele ecologice preparate sau fabricate în Republica San Marino, ar trebui, de asemenea, să se stabilească dispozițiile relevante.

(6) Este oportun, de asemenea, să se prevadă o procedură de urmat în cazul în care se adoptă noi acte legislative ale Uniunii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice care afectează trimiterile la prevederile și dispozițiile stabilite în prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dispozițiile aplicabile ale legislației Uniunii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice sunt enumerate în anexa A.

Articolul 2

Dispozițiile necesare pentru a se asigura conformitatea cu legislația Uniunii menționată la articolul 1 în ceea ce privește importurile de produse ecologice din țări terțe în Republica San Marino sunt prevăzute în anexa B.

Articolul 3

Dispozițiile necesare pentru a se asigura conformitatea cu legislația Uniunii menționată la articolul 1 în ceea ce privește produsele ecologice preparate sau fabricate în Republica San Marino sunt prevăzute în anexa C.

Articolul 4

Modificările anexelor A, B și C, precum și alte dispoziții practice necesare pentru punerea în aplicare a legislației menționate în respectivele anexe se stabilesc de comun acord de serviciile Comisiei Europene și de autoritățile din Republica San Marino.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...