Guvernul României

Hotărârea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (8), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iulie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 și ale art. 42 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Autoritățile și instituțiile publice, agenții economici cu capital integral sau parțial de stat și celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informații clasificate vor emite norme proprii în aplicarea prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul apărării naționale,
Sorin Encuțescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al
Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Directorul Serviciului Român de Informații,
Alexandru-Radu Timofte

București, 13 iunie 2002.

Nr. 585.

ANEXĂ

STANDARDE
naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...