Guvernul României

Hotărârea nr. 446/2020 privind aprobarea modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 29 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă modelul steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
p. Ministrul lucrărilor publice,
dezvoltării și administrației,
Vetuța Stănescu,
secretar de stat

București, 4 iunie 2020.

Nr. 446.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu

Descrierea steagului

Modelul steagului orașului Cisnădie reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 3/2, format din trei fâșii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor de la hampă: albastru, roșu, albastru.

În centru, pe fâșia de culoare roșie este imprimată stema orașului Cisnădie.

Steagul se fixează pe hampă în partea sus, pe lățime.

Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului

Descrierea stemei

Stema orașului Cisnădie se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite. În interiorul scutului se află un scut de argint cu vârful ascuțit, susținut de doi lei de aur afrontați, având deasupra o coroană de aur care plutește. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate

Stema de față este cea mai veche reprezentare heraldică a localității. Scutul de argint reprezintă vechile tradiții și privilegii ale localității, "martori" fiind cei doi lei; coroana sugerează faptul că localitatea a fost menționată documentar într-un privilegiu regal, dar și dreptul de târg primit în anul 1500. Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.

Culoarea albastră este simbol al fidelității și perseverenței, al cerului, al lumii spirituale, iar roșul reprezintă virtutea spirituală, vitalitatea și forța.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...