Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 29 iunie 2020.

În vigoare de la 29 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției gestionarea deșeurilor nr. 130.024/DGD din 2.06.2020,

în temeiul prevederilor:

- art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă caracteristicile tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Pungile de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, introduse pe piața națională înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, se comercializează până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. -

Pungile de transport introduse pe piața națională fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002 se colectează împreună cu fracția biodegradabilă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Mircea Fechet,
secretar de stat

București, 19 iunie 2020.

Nr. 1.276.

ANEXĂ

Caracteristicile tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Pungile de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, introduse pe piața națională, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice în vederea identificării și valorificării:

a) substanțele folosite pentru obținerea culorii pungilor de transport, pentru inscripționarea elementelor de identificare și informare potrivit legii, precum și substanțele folosite pentru personalizare nu trebuie să modifice caracteristicile materialului care este utilizat la fabricarea pungilor de transport;

b) vor fi marcate cu un cod/număr/siglă pentru identificarea organismului care a eliberat certificatul pentru acordarea și utilizarea mărcii de conformitate "OK compost ACASĂ" sau "OK compost INDUSTRIAL";

c) vor fi marcate cu nume și cod unic de înregistrare pentru identificarea producătorului/manufacturierului și țării de origine - de exemplu: "Produs fabricat în România/Germania/Spania/China".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...