Guvernul României

Hotărârea nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Modificări (3), Referințe (16), Derogări (7)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 21 iunie 2002.

În vigoare de la 21 iunie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și ale art. 44 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997*) privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002**) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Mușetescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 13 iunie 2002.

Nr. 577.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Modificări (2), Derogări (7)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...