Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 883/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 4375] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020D0883

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

(1) JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

(2) JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

(3) JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

întrucât:

(1) Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) prevede măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de respectiva boală la porci domestici sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I-IV ale anexei la decizia de punere în aplicare respectivă sunt menționate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc estimat pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a se ține seama de evoluția situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/860 a Comisiei (5), ca urmare a modificărilor situației epidemiologice a bolii respective în Slovacia și Polonia.

(4) Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5) Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/860 a Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 195, 19.6.2020, p. 94).

(2) De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/860 au apărut noi cazuri de pestă porcină africană: la un porc sălbatic din Lituania și la porci domestici din Polonia.

(3) În iunie 2020, a fost observat un caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic din diviziunea administrativă Telšiai din Lituania într-o zonă inclusă în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest caz de pestă porcină africană la un porc sălbatic constituie un nivel crescut de risc care este necesar să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, este necesar ca această zonă din Lituania, inclusă în prezent în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, afectată de acest caz recent de pestă porcină africană, să fie inclusă de acum în partea II a anexei respective, în loc de partea sa I.

(4) În iunie 2020 a fost observat un focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici în districtul polkowicki din Polonia, într-o zonă menționată în prezent în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar de pestă porcină africană apărută la porci domestici constituie un nivel crescut de risc care este necesar să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, este necesar ca această zonă din Polonia, afectată de acest focar recent de pestă porcină africană, să fie inclusă de acum în lista din partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, în loc de partea sa II.

(5) Ca urmare a apariției respectivelor cazuri recente de pestă porcină africană la porci sălbatici și domestici din Lituania și Polonia și ținând seama de situația epidemiologică actuală din Uniune, regionalizarea din aceste două state membre a fost reevaluată și actualizată. În plus, au fost reevaluate și actualizate măsurile în vigoare de gestionare a riscurilor. Este necesar ca aceste modificări să fie reflectate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(6) Pentru a ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate răspândirii respectivei boli, este necesar să fie delimitate noi zone cu risc mare, cu suprafață suficientă, în Lituania și Polonia, care să fie menționate în mod corespunzător în părțile II și III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, este necesar ca părțile I, II și III din anexa respectivă să fie modificate în consecință.

(7) Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea pestei porcine africane, este important ca modificările anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE efectuate în baza prezentei decizii să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...