Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament din 04.10.2013

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește compunerea uniformelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, descriind articolele de echipament din compunerea acestora, precum și regulile privind portul uniformelor.

Art. 2. -

(1) Funcționarii publici cu statut special care, potrivit legii, au dreptul la uniforme sunt obligați să cunoască compunerea și regulile privind portul acestora, să dețină articolele de echipament ce intră în compunerea uniformelor și să le poarte regulamentar în toate situațiile în care acestea sunt folosite.

(2) Purtarea de către funcționarii publici cu statut special a uniformelor în altă compunere sau în alt mod decât cea/cel descrisă/descris de prezentul regulament este interzisă.

(3) Portul altor articole de îmbrăcăminte în combinație cu cele de uniformă este interzis.

(4) Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și directorii de unități dispun măsurile necesare în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 3. -

Funcționarilor publici cu statut special care, potrivit legii, au dreptul la uniformă le sunt interzise împrumutul, comercializarea sau înstrăinarea articolelor de echipament ce intră în compunerea uniformelor respective.

Art. 4. -

Modificarea structurii normelor de echipare, prin introducerea unor articole de echipament, schimbarea culorii, a modelului, precum și a modului de purtare, se face cu aprobarea ministrului justiției, la propunerea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 5. -

Articolele de echipament prevăzute în normele de echipare intră, după caz, în compunerea:

a) uniformei de ceremonie, pentru ofițeri;

b) uniformei de oraș, pentru ofițeri și agenți;

c) uniformei de serviciu, pentru ofițeri și agenți.

Art. 6. -

(1) Prezentul regulament nu descrie echipamentul special, de protecție și de lucru.

(2) Modelul și culoarea articolelor din compunerea acestui tip de echipament se aprobă de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(3) Se interzice folosirea articolelor de echipament special, de protecție și de lucru de către alte persoane decât cele care au acest drept și în afara locurilor ori activităților pentru care se acordă.

(4) Echipamentul individual, special, de protecție și de lucru se acordă obligatoriu categoriilor de persoane care desfășoară activități potrivit anexei nr. 3.

(5) În cazul degradării echipamentului individual de protecție, respectiv al pierderii calităților de protecție împotriva factorilor de risc, se acordă un nou echipament.

(6) Distrugerea ori pierderea echipamentului individual special, de protecție și de lucru înaintea expirării termenului de utilizare prevăzut de norme, din vina utilizatorului, precum și acordarea acestui tip de echipament altor categorii de persoane decât cele care au dreptul atrag răspunderea vinovaților pentru prejudiciul cauzat, în condițiile legii.

Art. 7. -

(1) Din articolele de echipament prevăzute de normele nr. 1-5 din anexa nr. 2 se constituie uniformele de vară și de iarnă, astfel:

- uniforma de vară (se poartă în perioada sezonului cald: mai-octombrie);

- uniforma de iarnă (se poartă în perioada sezonului rece: noiembrie-aprilie).

(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.

Art. 8. -

(1) Contextura, culoarea, tușeul și finețea materialelor din care se confecționează articolele de echipament sunt descrise în anexa nr. 1.

(2) Abaterile de la parametrii tehnici stabiliți se acceptă numai în limitele prevăzute de tehnologia de fabricație.

(3) Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor aprobă specificațiile tehnice ale articolelor de echipament și prototipurile pentru articolele de echipament prevăzute de norme, precum și orice modificare privind contextura, culoarea, tușeul, finețea materialelor sau parametrii tehnici ai confecției.

Art. 9. -

Descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. -

Normele pentru asigurarea cu articole de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. -

Normele pentru asigurarea cu echipament de intervenție, echipament special, de protecție și de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 12. -

Regulile pentru aplicarea normelor de echipare a funcționarilor publici cu statut special sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 13. -

Documentele justificative privind evidența drepturilor anuale de echipament pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 14. -

Normele de echipare specifice uneia dintre instituțiile publice ce fac parte din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pot fi aplicate în sistemul administrației penitenciare dacă au intervenit situații similare, care nu sunt prevăzute în anexele la prezentul regulament. Aplicarea acestor norme se face prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 15. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 16. -

Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției și din instituțiile subordonate acestuia.

CAPITOLUL II Definiții

Funcționar public cu statut special - personalul care face parte din corpul ofițerilor și corpul agenților din sistemul administrației penitenciare, din Ministerul Justiției și alte unități subordonate Ministerului Justiției care au încadrată această categorie de personal.

Articole de echipament - totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii cu care este dotat un funcționar public cu statut special.

Uniforma - îmbrăcămintea reglementată care prezintă aceeași formă după croială, model, țesătură și culoare, obligatorie pentru anumite categorii de profesii.

Drepturi de echipament - dreptul de a beneficia în mod gratuit de articolele de echipament prevăzute de normele de echipare destinate funcționarilor publici cu statut special.

Norma de echipare - numărul maxim de articole de echipament necesar pentru obținerea unei echipări complete și regulamentare a funcționarilor publici cu statut special.

Prototip - primul exemplar de probă dintr-un lot de produse ce urmează a fi fabricate în serie.

Termen de utilizare - intervalul de timp în limita căruia se poate întrebuința un bun dat spre folosință.

Descrierea uniformelor și accesoriilor - modalitatea de expunere succintă a acestora.

Compunerea uniformei - ansamblul articolelor de echipament care alcătuiesc o normă de echipare.

Uniforma de ceremonie - ținuta reprezentativă, protocolară, utilizată la oficierea de evenimente festive.

Uniforma de oraș - ținuta festivă utilizată în raporturile de reprezentare a instituției.

Uniforma de serviciu - ținuta utilizată în procesul de îndeplinire a atribuțiilor zilnice la locul de muncă.

Valoarea cotei-părți anuale pentru un articol de echipament-raportul dintre valoarea corespunzătoare cantității prevăzute în norma de echipare și durata de utilizare a acelui articol, în ani. Suma valorilor cotelor-părți anuale ale articolelor prevăzute într-o normă de echipare reprezintă echivalentul valoric al cotei-părți anuale corespunzător respectivei norme de echipare.

Cerere de echipament - solicitarea exprimată în scris, referitoare la articolele de echipament necesare utilizării.

An de referință - anul pentru care au fost solicitate drepturile de echipament.

Echipament special, de protecție și de lucru - articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în procesul de desfășurare a activităților specifice, pentru a fi protejate împotriva factorilor de risc.

ANEXA Nr. 1 la regulament

DESCRIEREA, COMPUNEREA ȘI MODUL DE PURTARE
a uniformelor funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

CAPITOLUL I Descrierea uniformelor și accesoriilor pentru funcționarii publici cu statut special

SECȚIUNEA 1 Uniforma de ceremonie

ARTICOLUL 1
Șapca

Se confecționează din stofă de culoare albastru-marin.

Se compune din calotă, bandă și cozoroc.

Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față.

Pe bandă se aplică o țesătură sau o panglică din mătase, țesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.

Deasupra benzii se montează un șnur parmac dublu, de culoare galbenă.

Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

Șapca are panglica textilă țesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare albastru-marin. Calota are vipușcă din paspoal galben.

Șapca are aplicate pe cozoroc frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.

ARTICOLUL 2
Pălăria pentru femei

Se confecționează din fetru de culoare albastru-marin.

Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare albastru-marin, cu broderie cu frunze de stejar. În față, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.

ARTICOLUL 3
Costumul

1. Sacoul

Se confecționează din stofă de culoare albastru-marin. Are revere clasice și se încheie la două rânduri de nasturi din metal cu diametrul de 2 cm, alți 2 nasturi fiind montați mai sus, puțin lateral.

Pe reverul sacoului, la centru și la 4 mm de la marginea de jos a acestuia, se aplică petlițele.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepți, sub talie, sunt prevăzuți cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist.

Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este dreaptă, fără manșetă și este prevăzută cu 4 nasturi la terminație. Pe mânecile sacoului se aplică însemnele de grad profesional.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Culoarea nasturilor și a accesoriilor este galbenă.

Sacoul pentru femei are aceeași croială cu cel descris pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă și are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepți pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.

2. Pantalonul

Se confecționează din stofă de culoare albastru-marin.

Croiala este dreaptă, clasică, fără manșetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, și un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.

Pentru chestor, în părțile laterale se aplică o vipușcă de 0,25 cm de culoare galbenă și lampas dublu de 1,5 cm de aceeași culoare, iar pentru celelalte categorii de ofițeri pantalonii de ceremonie au montată o vipușcă de 0,25 cm de culoare galbenă.

Pantalonul pentru femei se confecționează din stofă de aceeași croială și culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că are șlițul pe partea laterală stângă.

3. Fusta

Se confecționează din stofă de culoare albastru-marin. Are croială clasică, având betelie, fermoar și șliț la spate.

ARTICOLUL 4
Scurta din stofă

Se confecționează din țesătură tip bumbac, de culoare albastru-marin, având mesadă detașabilă.

Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe față având foran cu butoni metalici.

Spatele este drept, confecționat cu platcă. În talie este prevăzută cu un șnur ascuns de ajustare.

Scurta este prevăzută cu două buzunare, pe cant, în partea inferioară.

Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Gulerul este drept și pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare albastru-marin.

Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Scurta se poate purta și fără mesadă și guler.

Scurta pentru femei se confecționează în aceeași croială și de aceeași culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.

ARTICOLUL 5
Cămașa

Se confecționează din țesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare albă.

Se încheie cu nasturi de sus până jos și are gulerul răsfrânt, cu colț.

Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu 2 nasturi.

Cămașa pentru femei are pense pe piept și se închide partea dreaptă peste partea stângă.

ARTICOLUL 6
Pantofii

Se confecționează din piele naturală de culoare neagră.

Talpa este din piele naturală sau din înlocuitori.

Căputa este dintr-o singură bucată și nu are ornamentații.

Pantofii de vară se confecționează cu perforații, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.

ARTICOLUL 7
Fularul

Se confecționează din fire tip lână sau din mătase de culoare albă.

ARTICOLUL 8
Cravata

Se confecționează din țesătură tip mătase de culoare albastru-marin, cu dungi galbene cu lățimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.

ARTICOLUL 9
Eghiletul cu accesorii

Se confecționează din șnur împletit de culoare galbenă și se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are un cui din metal de culoare galbenă.

ARTICOLUL 10
Emblema cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă

Se confecționează pe suport textil de culoare albastru-marin, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.

Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, "MINISTERUL JUSTIȚIEI", iar în partea inferioară, "ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR".

Cele două inscripții încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu "PRO PATRIA ET ORDINE JURIS".

Se montează pe mâneca stângă.

ARTICOLUL 11
Însemnele de grad profesional

1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare albastru-marin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă cu diametrul de 3 cm. Pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul stelei. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de ceremonie este compus dintr-o bandă orizontală de 5 cm lățime, pe care sunt brodate două benzi orizontale de culoare galbenă, de 2 cm lățime. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este montat la sacou pe fața mânecii din cusătură în cusătură, la o distanță de 7 cm de la terminație, și este realizat prin brodare pe suport textil cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.

SECȚIUNEA a 2-a Uniforma de oraș

ARTICOLUL 12 Șapca

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Se compune din calotă, bandă și cozoroc.

Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față.

Pe bandă se aplică o țesătură sau o panglică din mătase, țesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.

Deasupra benzii se montează un șnur parmac dublu, de culoare galbenă.

Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.

Șapca pentru chestorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc 3 rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.

Șapca pentru comisarul șef de penitenciare, comisarul de penitenciare și subcomisarul de penitenciare are aplicate pe cozoroc două rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.

Șapca pentru inspectorul principal de penitenciare, inspectorul de penitenciare și subinspectorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc un rând de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.

Șapca pentru agenții de penitenciare are cozorocul simplu.

ARTICOLUL 13 Pălăria pentru femei

Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.

Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare bleumarin, cu broderie cu frunze de stejar. În față, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.

ARTICOLUL 14
Căciula

Se confecționează din postav bleumarin. Se compune din calotă, clapa din față și clapele laterale.

Calota este din postav bleumarin și are formă ovală.

Clapele sunt dublate pe partea exterioară cu blană astrahan (caracul) de culoare bleumarin pentru chestor și comisar-șef și din blană naturală nutriet, de aceeași culoare, pentru ceilalți ofițeri și agenți.

În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.

Clapele laterale înconjoară calota și se pot coborî peste urechi.

Căciula pentru femei are formă ovală, cu bordură lată aplicată, și se confecționează din aceleași materiale și de aceeași culoare ca și pentru bărbați.

ARTICOLUL 15
Costumul

1. Sacoul

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Are revere clasice și se încheie la un singur rând, cu 3 nasturi din metal cu diametrul de 2 cm.

Pe reverul sacoului, la centru și la 4 mm de la marginea de jos a acestuia, se aplică petlițele.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepți, sub talie, sunt prevăzuți cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist. În partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică ecusonul nominal.

Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este dreaptă, fără manșetă și este prevăzută cu 3 nasturi la terminație.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Culoarea nasturilor și a accesoriilor este galbenă.

Sacoul pentru femei are aceeași croială cu cel descris pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă și are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepți pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.

2. Pantalonul

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

Croiala este dreaptă, clasică, fără manșetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, și un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.

Pentru chestor, în părțile laterale, se aplică un lampas dublu de 1,5 cm de culoare galbenă.

Pantalonul pentru femei se confecționează din stofă de aceeași croială și culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că are șlițul pe partea laterală stângă.

3. Fusta

Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Are croială clasică, având betelie, fermoar și șliț la spate.

ARTICOLUL 16
Bluzonul

Se confecționează din țesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin. La partea superioară a spatelui și piepților are prevăzută platcă.

Bluzonul se încheie cu fermoar, ascuns în sublaist.

Gulerul este răsfrânt, cu colț.

În față, bluzonul este prevăzut pe ambele părți cu platcă de aceeași culoare, fixată pe umeri.

Pe partea superioară a piepților, sub linia de unire cu platca, sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clape drepte, care se închid cu butoni. Peste buzunarul din partea dreaptă este aplicat un suport cu două locașuri, pentru instrumente de scris.

Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

La partea inferioară, lateral, sunt aplicate două buzunare ce se închid cu butoni. Sub aceste buzunare sunt două buzunare ascunse, cu tăietură laterală, fără clape.

Mâneca este confecționată din două bucăți, având manșetă care se închide cu buton metalic.

Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

La terminație, bluzonul este prevăzut cu o bandă din material fond cu elastic.

Pentru femei, bluzonul se confecționează în aceeași croială și de aceeași culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Bluzonul poate fi confecționat din piele naturală, contracost, cu respectarea întocmai a modelului.

ARTICOLUL 17
Scurta

Se confecționează din țesătură tip bumbac impermeabilă, de culoare bleumarin, având mesadă detașabilă.

Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe față având foran cu butoni metalici.

Spatele este drept, confecționat cu platcă. În talie este prevăzută cu un șnur ascuns de ajustare.

Scurta este prevăzută cu două buzunare aplicate în partea superioară și două la cea inferioară. Buzunarele au burduf și clape drepte ce se închid cu butoni metalici. Sub buzunarele din partea inferioară sunt două buzunare ascunse cu tăietură laterală, fără clape.

Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Gulerul este drept și pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare bleumarin.

Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Scurta se poate purta și fără mesadă și guler.

Scurta pentru femei se confecționează în aceeași croială și de aceeași culoare ca și pentru bărbați, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.

ARTICOLUL 18
Impermeabilul pentru ploaie

Impermeabilul pentru ploaie se confecționează din țesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin.

Are croială clasică, închis la gât, cu guler înalt, cu posibilitatea de a se închide, și este prevăzut cu glugă fixă, care se pliază în guler.

Se încheie în față cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu un cordon din material fond, cu cataramă.

În partea superioară a spatelui este prevăzut cu platcă.

Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar în partea de jos, la 5 cm de la terminație, este prevăzută cu o bentiță ce se fixează cu un nasture.

Pe umeri sunt prevăzuți epoleți din același material și culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Are două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie, iar pe umăr, epoleți detașabili din același material și culoare, fixați cu bridă și nasturi.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Impermeabilul pentru ploaie pentru femei are aceeași culoare și croială cu cel de bărbați, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă și are în plus două pense pe piepți.

ARTICOLUL 19
Cămașa

Se confecționează din țesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare bleu.

Se încheie cu nasturi de sus până jos și are gulerul răsfrânt, cu colț.

Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.

Cămașa pentru femei are pense pe piept și se închide partea dreaptă peste partea stângă.

ARTICOLUL 20
Cămașa-bluză

Se confecționează din țesătură tip bumbac de culoare bleu, are gulerul răsfrânt, cu colț, și se poartă deschisă la gât, fără cravată.

Atât spatele, cât și piepții se confecționează cu platcă.

Pe piepți sunt aplicate două buzunare, cu clape, care se închid cu nasturi. Se confecționează cu mânecă lungă și cu mânecă scurtă, terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă simplă.

Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

Mâneca lungă poate fi pliată și fixată cu o bridă și un nasture, montate în partea interioară a mânecii.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Epoleții sunt din același material și de aceeași culoare, fixați în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleți se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Cămașa-bluză se confecționează cu bandă la terminație.

Cămașa-bluză pentru femei are pense pe piept și se închide partea dreaptă peste partea stângă.

ARTICOLUL 21
Pantofii

Se confecționează din piele naturală de culoare neagră.

Talpa este din piele naturală sau din înlocuitori.

Căputa este dintr-o singură bucată și nu are ornamentații.

Pantofii de vară se confecționează cu perforații, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.

ARTICOLUL 22
Ghetele

Se confecționează din piele naturală de culoare neagră. Talpa este din cauciuc. Carâmbul este înalt și se confecționează dintr-o singură bucată. Se încheie cu șireturi. Ghetele pentru iarnă sunt căptușite cu blană artificială.

Ghetele pentru femei se confecționează la fel ca cele pentru bărbați, cu deosebirea că au carâmbul mai scurt.

ARTICOLUL 23
Cravata

Se confecționează din țesătură tip mătase de culoare bleumarin, cu dungi gri-bleu cu lățimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.

ARTICOLUL 24
Fularul

Se confecționează din lână sau fire tip lână de culoare bleumarin.

ARTICOLUL 25
Mănușile

Se confecționează din piele de culoare neagră, sunt căptușite și au formatul obișnuit cu 5 degete.

ARTICOLUL 26
Cureaua

Se confecționează din piele naturală de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă pentru încheiat, confecționată din material plastic negru.

ARTICOLUL 27
Ciorapii

Se confecționează din fire de bumbac de culoare bleumarin.

ARTICOLUL 28
Emblema cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă

Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.

Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, "MINISTERUL JUSTIȚIEI", iar în partea inferioară, "ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR".

Cele două inscripții încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu "PRO PATRIA ET ORDINE JURIS".

Se montează pe mâneca stângă.

ARTICOLUL 29
Eghiletul cu accesorii

a) Eghiletul dublu cu accesorii - se confecționează din șnur împletit de culoare galbenă și se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are un cui din metal de culoare galbenă.

b) Eghiletul simplu cu accesorii - se compune dintr-o treflă confecționată din șnur și o ramură împletită ce se continuă cu un șnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui din material galben.

ARTICOLUL 30
Nasturii

Se confecționează din metal inoxidabil de culoare galbenă, având diametrul de 1,5 sau 2 cm. Calota este puțin bombată și are bordură pe margine. Pe suprafața calotei, în centru, este imprimată în relief sigla cu însemnele heraldice specifice.

ARTICOLUL 31
Emblema pentru coifură

Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir de culoare galbenă și reprezintă în centru stema României, mărginită la partea inferioară, de o parte și de alta, după cum urmează:

- de 4 rânduri de frunze de stejar pentru chestor;

- de 3 rânduri de frunze de stejar pentru subcomisar, comisar și comisar-șef;

- de două rânduri de frunze de stejar pentru subinspector, inspector și inspector principal;

- de un singur rând de frunze pentru personalul din corpul agenților.

La partea de sus este mărginită de o coroană de raze, reprezentate în relief.

Ovalul are inscripționat la partea inferioară, de jur împrejur, "MINISTERUL JUSTIȚIEI" și în centru este montată o pajură.

În partea de jos a emblemei este reprezentat steagul românesc, desfășurat în 3 falduri colorate, pe faldul de culoare galbenă fiind înscris "ROMÂNIA".

ARTICOLUL 32
Petlițele

Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir de culoare galbenă, reprezentate prin frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, după cum urmează:

- 5 ramuri stilizate - pentru chestor;

- 4 ramuri stilizate - pentru subcomisar, comisar și comisar-șef;

- 3 ramuri stilizate - pentru subinspector, inspector și inspector principal;

- două ramuri stilizate - pentru agenți.

ARTICOLUL 33
Însemnele pentru gradul profesional

A. Corpul ofițerilor

Chestor de penitenciare

Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă cu diametrul de 3 cm. Pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul stelei. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.

Subcomisar, comisar și comisar-șef de penitenciare

Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 2,5 cm. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.

Stelele aferente gradului profesional sunt:

a) pentru subcomisar - o stea;

b) pentru comisar - două stele;

c) pentru comisar-șef - 3 stele.

Subinspector, inspector și inspector principal de penitenciare

Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 2 cm. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.

Stelele aferente gradului profesional sunt:

a) pentru subinspector - o stea;

b) pentru inspector - două stele;

c) pentru inspector principal - 3 stele.

B. Corpul agenților

Agent-șef principal, agent-șef, agent-șef adjunct, agent principal și agent de penitenciare

Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lățimea de 5,5 cm. Se confecționează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1 -- 5 barete verticale, cu dimensiuni de 1,5 x 0,5 cm, de culoare galbenă, astfel:

a) pentru agent - o baretă;

b) pentru agent principal - două barete;

c) pentru agent-șef adjunct - 3 barete;

d) pentru agent-șef - 4 barete;

e) pentru agent-șef principal - 5 barete.

Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă și buton metalic de culoare galbenă, ștanțat cu însemnul specific.

SECȚIUNEA a 3-a Uniforma de serviciu

ARTICOLUL 34
Costumul

Se compune din bluză, pantalon și șapcă și se realizează din țesătură ripstop, de culoare bleumarin.

1. Bluza este prevăzută cu epoleți, pentru purtarea gradelor, se încheie cu fermoar și se poate purta introdusă în/peste pantaloni. Pe piept sunt aplicate doua buzunare oblice, cu clape închise cu velcro la partea superioară. În partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

2. Pantalonul este format larg la terminație și are două buzunare oblice la partea superioară, 4 buzunare cu burduf și clape aplicate pe părțile laterale (două sus și două jos) și două buzunare cu clape la spate.

3. Șapca se compune din calota și cozoroc din material fond.

ARTICOLUL 35
Tricoul

Se confecționează din țesătură de culoare bleu, cu mânecă scurtă sau mânecă lungă, și este prevăzut cu epoleți, pentru purtarea gradelor. Pe piept, pe partea stângă este aplicat un buzunar. Deasupra buzunarului se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

ARTICOLUL 36
Scurta cu glugă și mesadă detașabilă

Este alcătuită din piepți, spate, mâneci, guler, epoleți.

Piepții sunt alcătuiți din două bucăți din material de bază: platcă și reper inferior.

La partea superioară a reperului inferior este realizat câte un buzunar cu 2 refileți și clapă. Închiderea buzunarului este realizată prin intermediul unui fermoar.

Sub linia taliei, piepții sunt prevăzuți cu câte un buzunar oblic cu refilet și o fantă pentru acces la armamentul din dotare.

Spatele este realizat dintr-o singură bucată din material de bază. La partea superioară, spatele este dublat de o platcă confecționată dintr-o singură bucată.

Mânecile sunt realizate din două bucăți din material de bază. Cusătura de îmbinare a celor două bucăți este prevăzută cu tighel. În cusătura de încheiere a dublurii este fixată o gaică din bandă textilă pentru prinderea mânecii de la mesadă.

La terminația mânecilor este aplicată o bridă de ajustare ascuțită la vârf. Brida este realizată din două repere din material de bază (față și dos) și este tighelită de jur-împrejur. Brida este fixată de mânecă cu tighel. Pe capătul liber este realizată o butonieră cu cap rotund. Pe bridă se aplică o bandă reflectorizantă.

La terminația mânecii se realizează un tiv simplu îndoit, ce se fixează cu tighel.

Pe mâneca stângă este aplicată emblema cu sigla Autorității Naționale a Penitenciarelor. Modificări (1)

Gulerul este realizat din două bucăți din material de bază (față și dos) și este tighelit pe margine. Pe dosul de guler, la partea superioară, se aplică butoni parte pasivă pentru atașare guler detașabil, iar la partea inferioară se aplică butoni parte pasivă pentru atașare glugă.

În cusătura de aplicare a feței de guler, în răscroială, este executat câte un orificiu pentru introducerea nasturelui de la gulerul detașabil.

Epoleții au forma dreptunghiulară și sunt realizați din două bucăți din material de bază (față și dos). Se tighelesc de jurîmprejur pe margine. Pe capătul liber al epoletului este aplicat un buton parte activă, butonul parte pasivă fiind aplicat pe platcă în corespondență cu butonul de pe epolet. Epoletul este aplicat în cusătura de montare a mânecii în răscroială.

ARTICOLUL 37 Costumul termic

Se compune din bluză și pantalon și se realizează din țesătură ușoară cu textură din poliester.

Bluza este pe gât și se închide în partea superioară cu un fermoar din material plastic, care pornește din zona toracelui. Mâneca bluzei are croială dreaptă.

Pantalonul are croială tip pană, în partea superioară este prevăzut cu betelie elastică. Șlițul este suprapus, fără nasturi sau fermoar.

ARTICOLUL 38
Centura multifuncțională

Se confecționează din țesătură poliamidă, de culoare neagră.

Se închide cu o cataramă cu siguranță, din material plastic, și este prevăzută cu inele de reglaj montate de o parte și de cealaltă a cataramei.

ARTICOLUL 39
Bocancii

Se confecționează din piele naturală la exterior și materiale textile la interior. Toate materialele sunt impermeabile.

Talpa exterioară este din cauciuc cu rezistență mecanică și rezistență la abraziune crescută.

ARTICOLUL 40
Pantofii

Se confecționează din piele naturală de culoare neagră. Talpa exterioară este din cauciuc cu rezistență mecanică și rezistență la abraziune crescută.

CAPITOLUL II Compunerea uniformelor

ARTICOLUL 41

(1) Uniforma de ceremonie se poartă atât iarna, cât și vara.

(2) De aceste prevederi beneficiază ofițerii cu funcții de conducere, până la șef serviciu inclusiv.

(3) Femeile primesc, la cerere, pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon lung.

ARTICOLUL 42

(1) Uniforma de ceremonie se poartă:

- în oraș, în zilele de sărbători legale;

- la spectacole;

- la reuniuni, căsătorii, vizite oficiale.

(2) Personalul care nu are prevăzută în norme uniforma de ceremonie poartă în asemenea ocazii uniforma de oraș cu cămașă albă.

ARTICOLUL 43

Uniforma de oraș se poartă atât iarna, cât și vara, în următoarele ocazii:

a) pe timpul deplasării la și de la serviciu;

b) obligatoriu - la ordinul directorului unității, care va preciza ținuta și accesoriile ce intră în compunerea acesteia;

c) facultativ - la diferite festivități organizate.

ARTICOLUL 44

Uniforma de serviciu reprezintă ținuta zilnică a funcționarilor publici.

ARTICOLUL 45

La uniforma de serviciu, prin decizie și în locurile unde se impune, se pot folosi accesoriile necesare desfășurării activităților specifice, precum portbaston, baston, portcătușe, portdocumente și altele.

ARTICOLUL 46 Modificări (1)

(1) Uniforma funcționarilor publici cu statut special, care au aprobare să poarte uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, este aceeași ca și a personalului aflat în activitate.

(2) Dreptul de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu se acordă potrivit competențelor de gestiune a personalului.

(3) Dreptul de a purta uniformă se înscrie în decizia de încetare a raportului de serviciu.

(4) Personalul care, după încetarea raporturilor de serviciu, are aprobarea de a purta uniformă o poate folosi în următoarele situații:

- cu ocazia zilei naționale a țării și a sărbătorilor legale;

- la festivități, adunări, ceremonii și activități protocolare sau comemorative la care este invitat oficial;

- cu ocazia primirii unor delegații ale organizațiilor de rezerviști din alte țări;

- la alte activități la care este invitat și unde se precizează portul uniformei.

CAPITOLUL III Reguli privind modul de purtare a articolelor de echipament din compunerea uniformelor

ARTICOLUL 47
Schimbarea uniformelor de sezon

Schimbarea uniformelor de sezon se face prin decizie a directorului de unitate, în funcție de condițiile climaterice locale.

ARTICOLUL 48
Coifura

Șapca sau pălăria se așază pe cap astfel ca să ajungă aproximativ la 1-2 cm deasupra sprâncenelor și să acopere partea superioară a frunții, iar emblema să fie pe mijloc.

Este interzis portul șepcii pe ceafă.

Căciula se poartă pe timp friguros. În raport de condițiile climaterice și de zona geografică, personalul poate trece la portul căciulii și în mod facultativ.

Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos. În oraș, căciula se poartă numai cu clapele ridicate și prinse deasupra capului.

ARTICOLUL 49
Îmbrăcămintea și lenjeria

1. Sacoul se poartă numai cu cravată.

Clapele buzunarelor trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.

2. Bluzonul se poartă peste cămașă sau cămașa bluză închis la gât sau deschis, când se poartă și cravată.

3. Bluza se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă, de regulă, introdusă în pantaloni, cu centura multifuncțională.

4. Scurta se poartă în anotimpul rece.

Pe timp geros, scurta se poate purta cu gulerul ridicat, asigurându-se purtătorului protecția gurii și a nasului pe timp de viscol sau de ger excesiv.

Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară sau de la toamnă la iarnă.

5. Impermeabilul pentru ploaie se poartă la uniforma de oraș, pe timp ploios sau variabil, închis ori deschis la gât, cu cordonul închis.

Gluga se poartă numai când plouă.

Impermeabilul se poate purta și peste cămașa bluză, închis la gât sau deschis când se poartă și cravată.

6. Cămașa se poartă la uniforma de ceremonie și la cea de oraș, numai cu cravată.

7. Cămașa-bluză cu mânecă lungă se poate purta cu mânecile lăsate în jos sau pliate (ridicate deasupra cotului) și prinse în bridă cu nasture. Se poartă deschisă sau închisă la gât, cu cravată. Se poartă de regulă introdusă în pantaloni, cu centură și accesorii sau curea.

Cămașa-bluză cu bandă la terminație (bluzată) se poartă peste pantaloni, deschisă la gât.

8. Cămașa albă se poartă la uniforma de ceremonie și la uniforma de oraș, cu ocazia festivităților sau când se precizează portul acesteia.

9. Tricoul se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă de regulă introdus în pantaloni, cu centura multifuncțională.

10. Costumul termic se poartă numai la uniforma de serviciu.

ARTICOLUL 50
Încălțămintea

Pantofii, ghetele sau bocancii se poartă adecvat uniformelor și corespunzător sezonului sau misiunilor. Este interzis a se purta încălțăminte de altă culoare, format sau model decât cele stabilite prin regulament.

Pe timp nefavorabil cu ploi, dezgheț sau umiditate excesivă, personalul poate purta în timpul misiunilor cizme de cauciuc de culoare neagră.

ARTICOLUL 51
Echipamentul divers și accesoriile

1. Cravata se poartă la uniforma de ceremonie și la uniforma de oraș. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite și va fi așezat la mijlocul deschiderii gulerului cămășii.

2. Fularul se poartă numai la scurtă sau impermeabil, petrecut parte peste parte, fără a se face nod în față. Fularul poate depăși partea superioară a gulerului scurtei sau impermeabilului cu 3-4 cm.

3. Centura multifuncțională se poartă la uniforma de serviciu care prevede o conformație bine strânsă pe talie, cu accesoriile dispuse după cum urmează:

a) dreapta lateral

- portpistol;

- portbaston;

b) la spate

- portcătușe;

- portcarnet;

c) la stânga

- portspray;

d) stânga față

- portstație emisie-recepție.

4. Emblema pentru coifură se fixează cu respectarea simetriei, astfel:

a) la șapcă: în față, la centru, pe bandă;

b) la pălărie: în față, la centru, pe bandă;

c) la căciulă: în centru, pe clapa din față.

5. Șnurul pentru ceremonie se poartă numai la sacoul uniformei de ceremonie, pe umărul drept sau la uniforma de oraș, numai prin decizie.

6. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr se poartă la toate tipurile de uniforme, respectiv uniforma de ceremonie, de oraș și de serviciu.

7. Ecusonul cu sigla Autorității Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă se fixează prin termocolare sau coasere pe întreaga margine cu ață la culoare, pe axul mânecii, la 5 cm distanță de cusătura umărului stâng. Modificări (1)

8. Ecusonul nominal se poartă la sacou, bluză, bluzon, cămașă-bluză și tricou.

ANEXA Nr. 2 la regulament

NORME
pentru asigurarea cu articole de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile acestora

NORMA Nr. 1
pentru asigurarea uniformei de ceremonie

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
I. Coifură
1 Șapcă pentru ceremonie, albastru marin buc. 2 8 Se asigură una de vară și una de iarnă.
II. Îmbrăcăminte
1 Costum din stofă pentru ceremonie, albastru marin:
- sacou cu pantalon lung
buc. 2 8 Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
2 Scurtă pentru ceremonie, albastru marin buc. 1 8
III. Lenjerie
1 Cămașă albă buc. 2 8
IV. Încălțăminte
1 Pantofi negri pentru ceremonie perechi 2 8 Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.
V. Echipament divers
1 Fular alb buc. 1 4
2 Cravată pentru ceremonie buc. 1 4
VI. Epoleți și accesorii
1 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 2 8
2 Suport grad pentru mânecă set 3 8
3 Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 3 8
4 Petlițe perechi 2 8 Se asigură pentru fiecare sacou.
5 Emblemă cu sigla Autorității Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 3 8
Modificări (1)

NOTE:

1. De prevederile normei beneficiază ofițerii cu funcții de conducere, până la șef de serviciu inclusiv.

2. Femeile primesc (la cerere) pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon lung.

NORMA Nr. 2
pentru asigurarea uniformei de oraș pentru corpul ofițerilor

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
I. Coifură
1 Șapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarin buc. 1 3 1
2 Șapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarin buc. 1 3
3 Căciulă buc. 1 6
II. Îmbrăcăminte
1 Costum din stofă camgarn bleumarin:
- sacou cu 2 pantaloni lungi
buc. 1 3 1
2 Costum din stofă tergal bleumarin:
- sacou cu 2 pantaloni lungi
buc. 1 3 1
3 Bluzon bleumarin buc. 1 3
4 Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă și guler din blană buc. 1 6
5 Impermeabil bleumarin pentru ploaie buc. 1 4
III. Lenjerie
1 Cămașă bleu buc. 4 2 2
2 Cămașă-bluză cu mânecă scurtă, bleu buc. 4 4
3 Cămașă-bluză cu mânecă lungă, bleu buc. 2 2
IV. Încălțăminte
1 Pantofi de vară, negri din piele perechi 1 1 3
2 Pantofi de iarnă, negri din piele perechi 1 2
3 Ghete perechi 1 3
V. Echipament divers
1 Cravată buc. 2 4
2 Fular bleumarin din lână buc. 1 6
3 Mănuși din piele, negre perechi 1 2
4 Curea neagră buc. 1 6
5 Ciorapi bleumarin perechi 6 1
VI. Accesorii
1 Emblemă cu sigla Autorității Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 11 3
2 Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 11 3
3 Petlițe perechi 1 3 Se asigură pentru fiecare sacou.
4 Eghilet dublu cu accesorii perechi 1 6 5
Modificări (1)

NOTE:

1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).

2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.

3. Pentru femei se distribuie sandale.

4. Uniformele de vară și de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.

5. Se poartă numai prin decizia directorului unității.

NORMA Nr. 3
pentru asigurarea uniformei de oraș pentru corpul agenților

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
I. Coifură
1 Șapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarin buc. 1 3 1
2 Șapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarin buc. 1 3
3 Căciulă buc. 1 6
II. Îmbrăcăminte
1 Costum din stofă camgarn bleumarin:
- sacou cu 2 pantaloni lungi
buc. 1 3 1
2 Costum din stofă tergal bleumarin:
- sacou cu 2 pantaloni lungi
buc. 1 3 1
3 Bluzon bleumarin buc. 1 3
4 Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă și guler din blană buc. 1 6
5 Impermeabil bleumarin pentru ploaie buc. 1 4
III. Lenjerie
1 Cămașă bleu buc. 4 2 2
2 Cămașă-bluză cu mânecă scurtă, bleu buc. 4 4
3 Cămașă-bluză cu mânecă lungă, bleu buc. 2 2
IV. Încălțăminte
1 Pantofi de vară, negri din piele perechi 1 1 3
2 Pantofi de iarnă, negri din piele perechi 1 2
3 Ghete perechi 1 3
V. Echipament divers
1 Cravată buc. 2 4
2 Fular bleumarin din lână buc. 1 6
3 Mănuși din piele, negre perechi 1 2
4 Curea neagră buc. 1 6
5 Ciorapi bleumarin perechi 6 1
VI. Accesorii
1 Emblemă cu sigla Autorității Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 11 3
2 Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 11 3
3 Petlițe perechi 1 3 Se asigură pentru fiecare sacou.
4 Eghilet simplu cu accesorii perechi 1 6 5
Modificări (1)

NOTE:

1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).

2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.

3. Pentru femei se distribuie sandale.

4. Uniformele de vară și de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.

5. Se poartă numai prin decizia directorului unității.

NORMA Nr. 4
pentru asigurarea uniformei de serviciu
- corpul ofițerilor -
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
I. Îmbrăcăminte
1 Costum:
- Șapcă
- Bluză
- Pantalon
buc. 2 2 Părțile componente se pot asigura și separat.
2 Scurtă cu guler și mesadă detașabilă buc. 1 3
II. Lenjerie
1 Tricou buc. 4 1
2 Costum termic buc. 2 2
III. Încălțăminte
1 Pantofi perechi 1 1
2 Bocanci perechi 1 2
IV. Echipament divers
1 Centură multifuncțională buc. 1 2
2 Ciorapi bleumarin perechi 10 1
V. Accesorii
1 Emblemă cu sigla Autorității Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 3 2
2 Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 3 2
3 Ecuson nominal buc. 3 2
Modificări (1)

NORMA Nr. 5
pentru asigurarea uniformei de serviciu
- corpul agenților -
Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
I. Îmbrăcăminte
1 Costum:
- Șapcă
- Bluză
- Pantalon
buc. 2 2 Părțile componente se pot asigura și separat.
2 Scurtă cu guler și mesadă detașabilă buc. 1 3
II. Lenjerie
1 Tricou buc. 4 1
2 Costum termic buc. 2 2
III. Încălțăminte
1 Pantofi perechi 1 1
2 Bocanci perechi 1 2
IV. Echipament divers
1 Centură multifuncțională buc. 1 2
2 Ciorapi bleumarin perechi 10 1
V. Accesorii
1 Emblemă cu sigla Autorității Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 3 2
2 Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 3 2
3 Ecuson nominal buc. 3 2
Modificări (1)

NORMA Nr. 6
pentru echiparea agenților și ofițerilor, după încetarea raporturilor de serviciu

a) Pentru echiparea funcționarilor publici din corpul ofițerilor, care au avut funcții de conducere, cu drept de a primi uniformă de ceremonie

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
I. Coifură
1 Șapcă pentru ceremonie buc. 1 10
2 Căciulă buc. 1 -
II. Îmbrăcăminte
1 Costum din stofă pentru ceremonie:
- sacou cu pantalon lung
buc. 2 10 Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
2 Scurtă pentru ceremonie buc. 1 10
III. Lenjerie
1 Cămașă albă buc. 2 4
IV. Încălțăminte
1 Pantofi negri, pentru ceremonie perechi 1 5
V. Echipament divers
1 Cravată pentru ceremonie buc. 1 5
VI. Epoleți și accesorii
1 Suport grad pentru mânecă set 3 10
2 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 1 10
3 Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 2 10
4 Petlițe perechi 2 10 Se asigură pentru fiecare sacou.

b) Pentru echiparea funcționarilor publici care au făcut parte din corpul ofițerilor și agenților

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
I. Coifură
1 Șapcă din stofă camgarn, pentru iarnă buc. 1 10
2 Șapcă din stofă tergal, pentru vară buc. 1 10
3 Căciulă buc. 1 10
II. Îmbrăcăminte
1 Costum din stofă camgarn:
- sacou cu 2 pantaloni lungi
buc. 1 10
2 Costum din stofă tergal:
- sacou cu 2 pantaloni lungi
buc. 1 10
3 Scurtă cu mesadă și guler din blană buc. 1 10
III. Lenjerie
1 Cămașă bleu buc. 2 10
IV. Încălțăminte
1 Pantofi negri din piele perechi 2 10
V. Echipament divers
1 Cravată buc. 1 5
2 Fular din lână buc. 1 10
VI. Epoleți și accesorii
1 Ecuson mânecă grad profesional buc. 3 10
2 Șnur pentru ceremonie, galben buc. 1 10
3 Suport pentru epolet cu însemne grad pentru umăr perechi 2 10
4 Petlițe perechi 1 10 Se asigură pentru fiecare sacou.

NOTE:

1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea funcționarilor publici cu statut special din corpul ofițerilor și agenților, cu drept de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.

2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile pentru îmbrăcăminte și însemnele de grad aferente.

3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.

4. Accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum și alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la prețul de achiziționare. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantaloni (la cerere).

ANEXA Nr. 3 la regulament

NORME
pentru asigurarea cu echipament de intervenție, echipament special, de protecție și de lucru

1. Pentru echiparea grupelor permanente de intervenție

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durată (ani)
0 1 2 3 4 5
1 Combinezon vară buc. 2 inv. de fiecare om
2 Șapcă de vară sau basc buc. 2 inv. de fiecare om
3 Combinezon iarnă buc. 2 inv. de fiecare om
4 Fes sau șepcuță îmblănită buc. 2 inv. de fiecare om
5 Cămașă-bluză sau tricou cu mânecă lungă buc. 2 inv. de fiecare om
6 Cămașă-bluză sau tricou cu mânecă scurtă buc. 2 inv. de fiecare om
7 Pulover buc. 2 inv. de fiecare om
8 Scurtă îmblănită buc. 1 inv. de fiecare om
9 Gheată intervenție perechi 1 inv. de fiecare om
10 Bocanci carâmb înalt perechi 1 inv. de fiecare om
11 Cizme cauciuc perechi 1 inv. de fiecare om
12 Trening antrenament buc. 2 inv. de fiecare om
13 Pantof sport perechi 2 inv. de fiecare om
14 Mănuși speciale perechi 1 inv. de fiecare om
15 Mănuși antrenament perechi 1 inv. de fiecare om
16 Cagulă buc. 2 inv. de fiecare om
17 Complet apărători buc. 1 inv. de fiecare om
18 Costum judo cpl. 2 inv. de fiecare om
19 Saltea judo cpl. 1 inv. 1)
20 Sac dormit buc. 1 inv. de fiecare om
21 Vestă multifuncțională buc. 1 inv. de fiecare om
22 Raniță buc. 1 inv. de fiecare om
23 Centură buc. 1 inv. de fiecare om
24 Șubă îmblănită buc. 5 inv. 1)
25 Pâslari perechi 5 inv. 1)
26 Cearșafuri buc. 2 1
27 Fețe pernă buc. 2 1
28 Pătură buc. 1 5 Pe timp de iarnă se pot asigura două bucăți.
29 Saltea buc. 1 6
30 Pernă buc. 1 5

1) Se distribuie în funcție de necesități.

Norma de articole de natura cazarmamentului este raportată la 2/3 din efective.

2. Pentru înzestrarea cu echipament special, de protecție și de lucru

Nr.
crt.
Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
A. Echipament special:
I. Echipament pentru misiuni operative
1 Șapcă buc. inv. .
2 Căciulă buc. inv.
3 Bluză de vânt (bluzon) buc. inv.
4 Pantaloni de iarnă perechi inv.
5 Pantaloni de vară perechi inv.
6 Scurtă cu guler și mesadă buc. inv.
7 Mănuși căptușite perechi inv.
8 Bocanci (ghete) perechi inv.
9 Cizme de cauciuc perechi inv.
10 Pulover cu guler înalt buc. inv.
II. Echipaje nave
1 Pălărie impermeabilă buc. 1 4
2 Costum impermeabil (haină și pantalon) buc. 1 4
3 Scurtă impermeabilă îmblănită buc. 1 5
4 Pantaloni vătuiți impermeabili perechi 1 5
5 Mănuși impermeabile perechi 1 4
6 Cizme din cauciuc perechi 1 5
7 Salopetă (combinezon) buc. 2 2 De fiecare conducător și mecanic
8 Ghete perechi 2 2
9 Cazarmament pentru cușete nave:
- cearșaf (cearșaf plic)
- față de pernă
- pătură*
- pernă
- saltea
* Pe timp friguros se pot acorda două.

buc.
"
"
"
"
"

4
3
1
1
1

4
4
6
5
10

De fiecare pat
Saltelele și pernele se pot recondiționa după expirarea a jumătate din durata de serviciu.
III. Materiale pentru pregătire de specialitate
1 Foaie de cort buc. 1 inv. Pentru executarea tragerilor în poligon se asigură câte 1 buc. pentru fiecare loc de tragere.
2 Sac de merinde buc. 1 inv.
3 Raniță buc. 1 inv.
4 Cască buc. inv.
5 Corturi diferite buc. inv. Cantitatea, formatul și mărimea se stabilesc prin tabela de înzestrare.
6 Sac pentru transportul echipamentului buc. 1 8 Pentru fiecare 50 de funcționari publici. La unitățile cu efective de peste 50 de funcționari publici se asigură câte 2 buc.
7 Sac pentru corespondență buc. inv. Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
8 Geantă pentru corespondență buc. inv. Pentru corespondență specială necesarul și modelul se stabilesc în funcție de nevoi.
IV. Echipament pentru personal care execută serviciul în posturi fixe, mobile sau similare
1 Manta îmblănită (șubă) buc. 1 6 Pentru fiecare post de pază
2 Cizme sau galoși din pâslă perechi 2 6
3 Cizme din cauciuc perechi 1 4 Pentru fiecare post de pază aflat în zone cu precipitații frecvente, poduri sau zone mlăștinoase
4 Căciulă îmblănită cu clape pentru urechi buc. 3 6
5 Mănuși îmblănite perechi 1 2
NOTĂ:
Articolele de echipament prevăzute de normă se pot utiliza și de alte categorii de efective care execută paza în posturi fixe, mobile sau similare, cu aprobarea directorului unității.
B. Echipamentul de protecție și de lucru
I. Personal care execută percheziția persoanelor private de libertate și a spațiilor de deținere
1 Halat de protecție buc. 2 inv.
2 Mănuși de protecție perechi 4 inv.
3 Ecusoane buc. 2 inv. Se acordă echipelor ce execută percheziția generală, numai pe timpul misiunii.
4 Combinezon (salopetă) buc. 50 inv.
5 Bonetă (ținuta de vară) buc. 50 inv.
6 Capelă (ținuta de iarnă) buc. 50 inv.
II. Efective ce execută paza, escortarea sau supravegherea, în exterior
1 Mască împotriva țânțarilor protecție buc. 1 2 1
2 Mănuși impermeabile împotriva țânțarilor perechi 1 2 1
3 Bluză de vânt buc. 1 3
4 Scurtă impermeabilă îmblănită buc. 1 4
5 Costum impermeabil vătuit (molton) buc. 1 2
6 Cizme din cauciuc perechi 1 2
7 Cizme din pâslă perechi 1 4
8 Costum pentru vară, cu un pantalon (fustă) buc. 1 1
9 Șapcă pentru vară buc. 1 1
10 Bocanci cu șiret (ghete pentru femei) perechi 1 1
11 Pelerină impermeabilă buc. 1 3
12 Baston din cauciuc buc. 1 inv. 2
NOTE:
1. Numai în situații când se impune folosirea acestora.
2. Se asigură personalului care execută misiuni de supraveghere, pază și escortare prin decizie scrisă a directorului unității.
III. Efective care însoțesc transporturile de persoane private de libertate, care manipulează și transportă corespondența secretă, personalul care asigură tragerile în poligoane
1 Bluză de vânt buc. 1 inv.
2 Șubă (scurtă impermeabilă îmblănită) buc. 1 6
3 Cizme din cauciuc perechi 1 inv.
4 Cizme din pâslă perechi 1 4
5 Mănuși îmblănite perechi 1 4
IV. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, instalator, sudori, radiotehnicieni, lăcătuși, fochiștii, șoferi, strungari, tâmplar, dulgher, geamgiu, tractoriști, spălători auto, membrii comisiilor de verificare sau examinare tehnică a autovehiculelor, conducători mașini terasiere, motopompiști, conducători hipo
1 Combinezon (salopetă) buc. 2 2
2 Mănuși din lână perechi 1 2 Pentru fochiști: se asigură rezistente la penetrare.
Pentru electricieni: se asigură electroizolante.
Pentru lăcătuși: se asigură rezistente la uzură.
Pentru spălătorii auto: se asigură din cauciuc.
3 Costum vătuit (bluză și pantaloni) buc. 1 4 Numai pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în spații neîncălzite (ateliere etc.)
4 Bocanci cu talpă antiderapantă perechi 1 2
Cizme protecție perechi 1 1
Cască protecție buc. 1 3
Centură protecție buc. 1 1
Ochelari protecție buc. 1 4
Mască sudură buc. 1 1
Șort protecție buc. 1 2
a) numai pentru conducători hipo
5 Cizme sau galoși din pâslă perechi 1 4
b) numai pentru spălători auto
6 Mănuși din cauciuc perechi 1 2 Se asigură și șoferilor care spală singuri mașinile, inclusiv personalului care are în primire autoturisme.
7 Șorț din cauciuc buc. 1 2
8 Cizme din cauciuc perechi 1 2
V. Personal din centrele și oficiile de calcul electronic
1 Halat din pânză buc. 2 3 Pentru inginerii de sistem și operatorii la calculator
2 Halat din pânză colorată buc. 2 3 Pentru operatorii pregătire date
VI. Operatori telefoniști, radiotelegrafiști, supraveghetori radio, desenatori și cartografi lucrări speciale
1 Halat buc. 2 3
VII. Personal care execută permanent lucrări de construcții, instalații, de întreținere și revizie, care asigură exploatarea și conservarea tehnicii de transmisiuni, care execută efectiv controlul acestor lucrări
1 Combinezon (halat sau salopetă) buc. 2 3 Se asigură în funcție de nevoi.
Cască de protecție buc. 1 inv. 5
Cizme din cauciuc perechi 1 inv.
Bocanci/Ghete protecție perechi 2 3
Ochelari protecție perechi 1 1
Centură de siguranță buc. 1 1
Mănuși rezistente la uzură perechi 1 1
VIII. Materiale pentru puncte medicale (pentru fiecare pat)*
1 Halat pentru bolnavi buc. 1 3
2 Pijama buc. 2 4
3 Papuci perechi 1 2
4 Prosop buc. 3 3
5 Cearșaf buc. 4 4
6 Față de pernă buc. 3 3
7 Pătură buc. 1 6
8 Pernă buc. 1 5 După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot recondiționa.
9 Saltea buc. 1 10
10 Halat alb buc. 2 2 Numai pentru supraveghetorii de la spital și infirmieri
11 Halat din molton buc. 1 3
NOTĂ:
Prin punct medical se înțelege: spitalele, cabinetele medicale, infirmeriile, staționarele ș.a., compartimentele sanitare dotate cu paturi, amenajate pentru persoanele private de libertate.
IX. Magazineri, gospodar, mânuitori și distribuitori de materiale, șefi de depozite și magazii, arhivari, membrii comisiilor de recepție, cei care lucrează la evidența operativă și cei care execută percheziții corporale (funcționari publici și civili)
1 Halat de protecție buc. 2 3 Se asigură și pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în magazii neîncălzite.
2 Costum vătuit buc. 1 5
Mănuși/Palmare perechi 1 1
Mască contra prafului buc. 1 3
X. Frizerii (de fiecare frizer)
1 Halat de protecție (bluză) buc. 2 2
2 Fotă pentru tuns buc. 3 1 Pentru fiecare 50 de oameni de tuns
3 Șervet pentru frizerie buc. 10 2
4 Prosop buc. 4 1
XI. Responsabil popotă, agenți (personal de serviciu pe bucătărie, supraveghetori, bucătari, ospătari, veselari)
1 Bonetă (batic) buc. 4 2 Bucătarii șefi primesc coafă.
2 Halat (bluză) buc. 4 2 Inclusiv pentru cei ce împart hrana în sala de mese și agenții care execută controlul parchetelor pentru ppl, ori împart hrana la ppl
3 Pantalon (fustă) perechi 4 2
4 Șorț din pânză buc. 4 2
5 Cizme din cauciuc perechi 1 1 Pentru cei care spală vesela.
6 Șorț din pânză cauciucată buc. 1 2
XII. Ospătari care participă la activități de protocol
1 Costum (sacou cu 2 pantaloni) buc. 1 inv.
2 Vestă buc. 2 inv.
3 Sacou alb buc. 1 inv.
4 Bluză din doc alb buc. 2 inv.
5 Cămașă albă buc. 2 inv.
6 Cămașă-bluză buc. 2 inv.
7 Cravată neagră buc. 1 inv.
8 Papion negru buc. 2 inv.
9 Papion alb buc 2 inv.
10 Pantofi negri perechi 1 inv.
11 Șosete negre (bleumarin) perechi 3 inv.
NOTĂ:
Din veniturile realizate de bucătăriile de unitate se pot asigura și alte articole care nu sunt cuprinse în normă sau se pot suplimenta cantitățile prevăzute.
XIII. Instructori, conductori și îngrijitori cai și câini, îngrijitori de animale din gospodăriile agrozootehnice
1 Salopetă (combinezon) buc. 1 2
2 Costum vătuit (bluză și pantalon) buc. 1 5
3 Șorț din pânză cauciucată buc. 1 3
4 Cizme scurte din cauciuc perechi 1 2
5 Halat alb buc. 1 2 Pentru personalul care lucrează în sectorul zootehnic din G.A.Z.
6 Bonetă albă buc. 2 2
7 Halate albe buc. 5 inv. Numai pentru persoanele străine de unitate, care vizitează sau controlează activitatea din aceste compartimente
NOTĂ:
Prin îngrijitori de cai și câini se înțeleg și persoanele care au în primire animale și execută îngrijirea lor.
XIV. Personal care lucrează la stațiile de încărcare acumulatori și stingătoare, stații de radio
1 Șorț din cauciuc buc. 1 2
2 Mănuși din cauciuc perechi 1 2
3 Cizme din cauciuc perechi 1 2
XV. Materiale diverse pentru funcționarii publici
Salopetă (combinezon) buc. 1 2 Primesc:
- cadrele care deservesc efectiv sau execută lucrări de întreținere și revizii la stațiile de emisie-recepție sau grupurile electrogene;
- cadrele care au în primire și conduc autovehiculele unității;
- cadrele și cursanții instituțiilor militare de învățământ, pe timpul cât lucrează în laboratoarele foto, chimic, criminalistic.
Numărul de salopete se va stabili în raport cu capacitatea laboratorului.
buc. 1 3 Primesc:
- cadrele care lucrează în ateliere, depozite de carburant și lubrifianți;
- membrii comisiilor de casare, pe timpul când execută efectiv casarea materialelor;
- personalul tehnic ce execută lucrări de întreținere și revizii la mijloacele auto și tehnica de luptă;
- cadrele care au în subordinea directă și răspund de buna exploatare și conservare a tehnicii de luptă și cadrele ce execută efectiv controlul acestor lucrări;
- personalul tehnic de instalații de telecomunicații;
- tehnicienii auto ce îndeplinesc funcția de șefi de garaje sau șefi puncte de control tehnic al autovehiculelor;
- cadrele care asigură supravegherea deținuților în atelier.
buc. 2 2 Primesc:
- agenții care lucrează în ateliere de reparații de orice fel.
XVI. Echipament pentru funcționarii publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
Funcții, meserii, specialități și loc de muncă Echipamentul Prevederi Observații
Se schimbă.
Cantitatea Durata
0 1 2 3 4 5
1 Medic În plus pentru: Halat din pânză 3 1 La 3 zile
1.1. Casa sală de nașteri Halat din pânză La două zile și după fiecare naștere asistată
Bonetă sau basma din pânză
Șorț de protecție După necesități
Mască de protecție
Huse pentru încălțăminte
1.2. Staționare de adulți și copii, de la centre medico-sanitare, dispensare medicale și staționare de diagnostic din policlinici Halat din pânză 3 1 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză
1.3. Servicii de obstetrică-ginecologie, chirurgie și alte specialități chirurgicale Șorț de protecție După necesități
1.4. Servicii pediatrie Șorț de protecție Mască de protecție 4 1 Zilnic
După necesități
1.5. Filtru pediatrie Halat din pânză 4 1 Zilnic
Bonetă sau basma din pânză 4 1 Zilnic
Mască de protecție După necesități
1.6. Stomatologie (inclusiv dentiști) Șorț de protecție Mască de protecție 4 1 Zilnic
După necesități
1.7. Recoltare, conservare sânge și preparate produse din sânge Șorț de protecție Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 Zilnic și după necesități
1.8. Laboratoare și secții de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie și lucru cu animale Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
1.9. Unități cu paturi (inclusiv servicii de investigații și tratament), creșe, leagăne, precum și unități de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
Pantaloni sau fustă din doc 3 1 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
Mască de protecție De unică folosință
După necesități
În plus pentru:
1.9.1. Leagăne și creșe Șorț de protecție 4 1 Zilnic
1.9.2. Secții de obstetrică-ginecologie, chirurgie și alte specialități chirurgicale Șorț de protecție După necesități
1.9.3. Bloc sală de nașteri Halat din pânză Zilnic, după necesități
Șorț de protecție
Mască de protecție
Huse pentru încălțăminte
1.9.4. Bloc operator Halat din pânză Zilnic, după necesități
Mască de protecție
Huse pentru încălțăminte
1.9.5. Spitale și secții de boli contagioase, pediatrie, nou-născuți prematuri, anestezie-reanimare, terapie intensivă și unități de cercetare, producție și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 4 1 Zilnic
Pantaloni sau fustă din doc 4 1 Zilnic
Șorț de protecție Zilnic
Bonetă sau basma din pânză 4 1 Zilnic
Halat din pânză 4 1 Zilnic
Șorț de protecție Zilnic, pentru fiecare compartiment, pe grupe de boli sau categorii de nou-născuți
Mască de protecție
Huse pentru încălțăminte
2 Farmacist Halat din pânză 3 2 La 3 zile
Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
În plus pentru:
2.1. Laboratoare și secții de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie și lucru cu animale Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
2.2. Farmacii și servicii de investigații din unități cu paturi Halat sau bluză din pânză 3 2 La 3 zile
Pantaloni sau fustă din doc 3 2 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
Mască de protecție După necesități
2.2.1. În plus pentru:
- unități cu sistem pavilionar
Halat din molton 1 1 După necesități
2.3. Lucru la cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză 4 4 Zilnic
Pantaloni sau fustă din doc 4 2 Zilnic
Bonetă sau basma din pânză 4 2 Zilnic
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 4 2 Zilnic
Șorț de protecție 4 2 Zilnic
Mască de protecție Zilnic
Halat din pânză Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
Huse pentru încălțăminte
3 Biolog, biochimist, toxicolog, chimist, fizician, biofizician și cei care lucrează la microscopie electronică Halat din pânză 3 2 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
În plus pentru:
3.1. Servicii de investigații din unități cu paturi Halat din pânză 3 1 La 3 zile
Pantaloni sau fustă din doc 3 1 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
Mască de protecție
3.2. Lucru la cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 4 2 Zilnic
Pantaloni sau fustă din doc 4 2 Zilnic
Bonetă sau basma din pânză 4 2 Zilnic
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 4 2 Zilnic
Șorț de protecție 4 2 Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
Mască de protecție 4 2
Huse pentru încălțăminte
4 Medic veterinar și tehnician veterinar Halat din pânză 3 1 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
Pantaloni din doc 3 1 La 3 zile
Șorț de protecție 1 1 După necesități
Pantofi de tenis sau pantofi de pânză După necesități
În plus pentru:
4.1. Lucru de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice Halat din pânză Zilnic, pentru fiecare compartiment de lucru
Șorț de protecție
Mască de protecție
Huse pentru încălțăminte
4.2. Contenții, sângerări, recoltări de organe Halat din pânză sau salopetă din doc După necesități
Bonetă sau basma din pânză
Cizme din cauciuc
5 Tehnician utilaje medicale în unități cu paturi, tehnician și fotoreproducător în unități de cercetare, producție și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză sau bluză 3 2 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
Pantaloni sau fustă din doc 3 2 La 3 zile
Mască de protecție După necesități
În plus pentru:
5.1. Unități cu sistem pavilionar Halat din molton 1 2
6 Droghist Halat din pânză 3 2 La 3 zile
Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
7 Asistent medical, moașă, soră medicală, oficiant sanitar, operator chimist și laborant Halat din pânză 3 2 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
În plus pentru:
7.1. Casa sală de nașteri Halat din pânză La două zile și după fiecare naștere asistată
Bonetă sau basma din pânză
Șorț de protecție După necesități
Mască de protecție
Huse pentru încălțăminte
7.2. Staționare de adulți și copii de la centre medico-sanitare și dispensare medicale Halat din pânză 3 1 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
7.3. Servicii de obstetrică, ginecologie, chirurgie și alte specialități chirurgicale Șorț de protecție După necesități
7.4. Servicii de pediatrie Șorț de protecție 4 1 Zilnic
Mască de protecție 4 1 După necesități
7.5. Filtru pediatrie Halat din pânză 4 1 Zilnic
Bonetă sau basma din pânză 4 1 Zilnic
Mască de protecție După necesități
7.6. Stomatologie Șorț de protecție 4 1 Zilnic
7.7. Recoltare, conservare sânge și preparate produse din sânge Șorț de protecție 1 1 Zilnic și după necesități
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
7.8. Laboratoare și secții de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie și lucru cu animale Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
7.9. Unități cu paturi (inclusiv servicii de investigații, tratament și farmacii), creșe și leagăne Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
Pantaloni sau fustă din doc 3 1 La 3 zile
7.9.1. Bloc sală de nașteri și bloc operator Halat din pânză Zilnic și după necesități
Șorț de protecție
Mască de protecție Huse pentru încălțăminte Zilnic și după necesități
7.9.2. Spitale și secții de boli contagioase, pediatrie, nou-născuți, prematuri, anestezie-reanimare, terapie intensivă și unități de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 4 1 Zilnic
Pantaloni sau fustă din doc 4 1 Zilnic
Bonetă sau basma din pânză 4 1 Zilnic
În plus pentru:
7.9.2.1. Personalul care deservește mai multe compartimente și asistentă (soră) șefă Halat din pânză Zilnic, pentru fiecare compartiment, pe grupe de boli sau categorii de nou-născuți
Șorț de protecție
Mască de protecție
Huse pentru încălțăminte
7.9.3. Leagăne, creșe, unități cu sistem pavilionar și unități unde se efectuează aeroterapie Halat din molton 1 2
7.10. Laboratoare și secții din unități de cercetare și producție a serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic, pentru contenții, sângerarea și recoltarea de organe de la animale de experiență Halat din pânză sau salopetă din doc După necesități
Bonetă sau basma din pânză
Cizme din cauciuc
8 Infirmier
Vezi pct. 8.3.
Halat din pânză 3 1 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză La 3 zile
În plus pentru:
8.1. Casa sală de nașteri Șorț de protecție 4 1 Zilnic
Mască de protecție După necesități
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
8.2. Unități cu paturi (inclusiv servicii de investigații, tratament și farmacii), creșe, leagăne Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
Pantaloni sau fustă din doc 3 1 La 3 zile
8.3. Infirmier Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
Mască de protecție 1 După necesități
Șorț 4 1 Zilnic
În plus pentru:
8.3.1. Leagăne, creșe, unități cu sistem pavilionar și unități unde se efectuează aeroterapie Halat din molton 1 2
8.3.2. Bloc sală de nașteri și bloc operator Halat din pânză Zilnic și după necesități
Șorț de protecție
Mască de protecție
Huse pentru încălțăminte
În plus pentru:
8.3.3. Spitale și secții de boli contagioase pediatrie, nou-născuți, prematuri, anestezie-reanimare, terapie intensivă Bonetă sau basma din pânză Zilnic și după necesități
Pantaloni sau fustă din doc
Halat sau bluză din pânză
8.3.4. Servitul mesei bolnavilor Halat din pânză 4 1 Zilnic
Mănuși de protecție 4 1
9 Brancardier Halat din pânză 3 2 La 3 zile
Șorț de protecție 4 2 Zilnic
Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
9.1. Unități cu paturi Bluză din pânză 3 2 La 3 zile
Pantaloni din doc 3 2 La 3 zile
Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
Șorț de protecție 4 2 Zilnic
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1 După necesități
Mască de protecție După necesități
În plus pentru:
9.1.1. Unități cu sistem pavilionar Halat din molton 1 2
10 Instructor educație, instructor energoterapie, frizer, lenjer, garderobier, liftier din unități cu paturi și din unități de cercetare și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat sau bluză din pânză 3 2 La 3 zile
Pantaloni sau fustă din doc 3 2
Bonetă sau basma din pânză 3 2
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
11 Psiholog, entomolog, profesor, instructor, logoped, registrator medical Halat din pânză 3 2 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
11.1. Unități cu paturi Bluză din pânză 3 2 La 3 zile
Pantaloni sau fustă din doc 3 2 La 3 zile
Bonetă din pânză 3 2 La 3 zile
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
12 Instructor educație din leagăne de copii Halat din pânză 3 1 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 1 La 3 zile
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
13 Îngrijitor curățenie Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
Halat din pânză 3 2 La 3 zile
Șorț de protecție 4 2 Zilnic
13.1. Case de nașteri Basma din pânză 3 1 La două zile
Halat din pânză 3 1 La două zile
Șorț de protecție 4 1 După necesități
13.2. Staționare de adulți și copii de la centre medico-sanitare și dispensare medicale Basma din pânză 3 1 La două zile
Halat din pânză 3 1 La două zile
Șorț de protecție 4 1 După necesități
13.3. Lucru la grupurile sanitare Halat din pânză 3 1 La 3 zile
13.4. Laboratoare și secții de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie, lucru cu animale, recoltare, conservare sânge, preparate produse din sânge și cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 1 1
În plus pentru:
13.5.

Unități cu paturi, creșe, leagăne, unități de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic
Halat sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
Pantaloni sau fustă din doc 3 1
Basma din pânză
Șorț de protecție După necesități
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză
În plus pentru:
13.5.1. Bloc de nașteri, bloc operator, spitale și secții de boli contagioase, pediatrie, nou-născuți, prematuri, anestezie-reanimare terapie intensivă și unități de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză Zilnic, după necesități și la fiecare compartiment
Șorț de protecție
Huse pentru încălțăminte
13.5.2. Lucru în blocuri alimentare Halat din pânză După necesități
Șorț de protecție
Huse pentru încălțăminte
14 Spălător (rufe, sticlă, veselă), etuvier, nămolar Halat din pânză sau 3 1 La 3 zile
Salopetă din doc 2 2 Săptămânal
Bonetă sau basma din pânză 3 2 La 3 zile
15 Băieș, maseur Halat din pânză 3 2 La 3 zile
Bonetă sau basma din pânză 3 2
Halat din molton 1 2
Sandale de baie 1 1
16 Ghipsar Halat din pânză sau bluză din pânză 3 1 La 3 zile
Pantaloni din doc 3 1
Bonetă sau basma din pânză 2 2 Săptămânal
Pantofi de tenis sau pantofi din pânză 3 2 La 3 zile
Mască de protecție 1 1 După necesități
17 Îngrijitor de animale de laborator Halat din pânză 3 1 La 3 zile
Salopetă din doc 2 2
Bonetă sau basma din pânză 3 2 Săptămânal
Cizme din cauciuc 1 2 La 3 zile
17.1. Contenții, sângerări, recoltări de organe în unități de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză sau salopetă din doc După necesități
Bonetă sau basma din pânză
Cizme din cauciuc
18 Șofer pentru transportul animalelor și evacuarea gunoaielor și reziduurilor din unitățile de cercetare, producere și control al serurilor, vaccinurilor și produselor biologice de diagnostic Halat din pânză sau salopetă din doc 3 2 La 3 zile
Bonetă din pânză 2 2 Săptămânal
Cizme din cauciuc 3 2 La 3 zile
Mănuși din cauciuc 1 2 După necesități

NOTĂ:

Pentru categorii profesionale sau locuri care nu sunt cuprinse în această normă se pot asigura și distribui articolele și cantitățile folosite în Ministerul Sănătății pentru situații similare.

Aprobarea folosirii acestor articole se acordă de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în baza unui raport înaintat de directorul unității respective.

3. Pentru echiparea și dotarea cursanților din unitățile de formare și perfecționare a personalului din sistemul administrației penitenciarelor

Nr. crt. Denumirea articolelor U/M Prevederi Observații
Cantitatea Durata (ani)
0 1 2 3 4 5
Coifură
1. Șapcă camgarn bleumarin cu emblemă buc. 1 3 1
2. Bonetă camgarn bleumarin cu emblemă buc. 1 3
3. Șapcă tergal bleumarin cu emblemă buc. 1 3
4. Bonetă tergal bleumarin cu emblemă buc. 2 3
5. Căciulă cu emblemă buc. 1 4
Îmbrăcăminte
1. Costum din stofă camgarn bleumarin:
- sacou cu 2 pantaloni lungi
buc. 1 3 1
2. Costum din stofă tergal bleumarin:
- sacou cu 2 pantaloni lungi
buc. 1 3 1
3. Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă și guler din blană buc. 1 6
4. Impermeabil bleumarin pentru ploaie 1 4
5. Complet modular: scurtă impermeabilă exterioară, bluzon și pantalon golf buc. 1 2
6. Pulover cu anchior bleumarin buc. 1 3
Lenjerie
1. Cămașă bleu buc. 4 2 2
2. Cămașă-bluză bleu, cu mânecă scurtă buc. 3 2
3. Cămașă bluză bleu, cu mânecă lungă buc. 2 2
4. Tricou bleu cu mânecă scurtă și guler bleumarin buc. 2 1
Încălțăminte
1. Pantofi negri de vară, din piele perechi 1 1 3
2. Pantofi negri de iarnă, din piele perechi 1 2
3. Ghete (cizme) negre, din piele perechi 1 3 Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.
4. Bocanci negri cu șiret, din piele perechi 1 2 Pentru femei se distribuie o pereche de ghete cu șiret.
Diverse
1. Cravată buc. 2 4
2. Fular bleumarin, din lână buc. 1 6
3. Mănuși din piele perechi 1 2
4. Mănuși din pânză perechi 1 1
5. Curea neagră, din piele buc. 1 6
6. Centură neagră, din piele buc. 1 6
7. Ciorapi bleumarin perechi 6 1
Accesorii
1. Emblemă cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru mânecă buc. 11 3
2. Petlițe perechi 1 3 Se asigură pentru fiecare sacou.
3. Însemn de grad pentru piept, cu inscripția ELEV buc. 10 1
4. Eghilet simplu, cu accesorii buc. 1 6 4

NOTE:

1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).

2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.

3. Pentru femei se distribuie sandale.

4. Se poartă numai prin decizia directorului unității.

5. Echipamentul pentru dotarea cursanților din unitățile de formare și perfecționare a personalului din sistemul administrație penitenciare se distribuie la începutul anului școlar și se retrage la sfârșitul acestuia.

6. Prima echipare a absolvenților se realizează de către unitățile de formare și perfecționare a personalului din sistemul administrație penitenciare, urmând ca acestea să transmită documentele justificative unităților în care absolvenții sunt repartizați.

Din totalul articolelor de echipament prevăzute în normă se pot constitui, în funcție de anotimp, următoarele tipuri de ținute:

1. Uniforma de oraș:

- șapcă camgarn/șapcă tergal;

- căciulă;

- costum camgarn/costum tergal;

- scurtă;

- impermeabil;

- cămașă;

- pantofi de vară/pantofi de iarnă;

- cravată;

- curea;

- fular;

- ghete;

- mănuși din piele;

- ciorapi.

2. Uniforma de clasă:

- șapcă (camgarn/tergal)/bonetă (camgarn/tergal);

- costum camgarn/costum tergal;

- pulover;

- bluzon (din componența completului modular);

- cămașă-bluză cu mânecă lungă/cămașă-bluză cu mânecă scurtă;

- tricou;

- pantofi de vară/pantofi de iarnă;

- ciorapi.

3. Uniforma de instrucție:

- șapcă (camgarn/tergal)/bonetă (camgarn/tergal);

- căciulă;

- complet modular (scurtă exterioară, bluzon și pantalon golf);

- tricou;

- pulover;

- mănuși din material textil;

- ghete/bocanci;

- centură;

- ciorapi.

ANEXA Nr. 4 la regulament

REGULI
pentru aplicarea normelor de echipare a funcționarilor publici cu statut special

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

Echiparea funcționarilor publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și asigurarea cu echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de echipament și regulilor de aplicare a acestora.

ARTICOLUL 2

(1) Normele de echipament prevăd articole și cantități de echipament și materiale care se asigură gratuit. Acestea se distribuie pentru folosință sau în consum, pe o perioadă de timp stabilită, denumită durată de serviciu, cu excepția articolelor de echipament prevăzute în normele nr. 1-6 din anexa nr. 2 la regulament, care se distribuie în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.

(2) Durata de serviciu a echipamentului la care au dreptul funcționarii publici conform normei nr. 6 se socotește în ani calendaristici (1 ianuarie-31 decembrie), de la data de 1 ianuarie a anului în care au dreptul la articolul respectiv, indiferent de data la care se efectuează în mod real distribuția.

(3) Pentru materialele de echipament prevăzute în normele pentru asigurarea cu echipament de intervenție, echipament special, de protecție și de lucru, durata de serviciu se calculează în ani (12 luni) sau în luni de la darea lor în folosință, indiferent dacă sunt utilizate numai în anumite perioade. Cantitățile de materiale prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a perioadei de timp cât trebuie să fie menținute în folosință.

ARTICOLUL 3

Scoaterea din serviciu, cu vinovăție, a materialelor de echipament distribuite în folosință înainte de îndeplinirea duratei de serviciu constituie pagubă și se recuperează potrivit actelor normative care reglementează răspunderea materială.

CAPITOLUL II Reguli privind aplicarea normelor de echipament

A. Normele pentru echiparea funcționarilor publici, ofițeri și agenți (normele 1-6 din anexa nr. 2 la regulament)

ARTICOLUL 4

Drepturile de echipament ale funcționarilor publici în activitate se stabilesc anual, în funcție de cantitatea și durata de serviciu prevăzute în norme, se asigură gratuit și se acordă în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute în norme, corespunzător încadrării în statele de organizare.

1. Stabilirea și acordarea drepturilor

ARTICOLUL 5

(1) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale se recalculează anual, în funcție de evoluția prețurilor, de Administrația Națională a Penitenciarelor - Direcția economico-administrativă și se comunică unităților penitenciare până la data de 30 noiembrie.

(2) Prețurile folosite pentru recalcularea echivalentului valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament sunt prețuri medii obținute din prețurile rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție de către structurile specializate ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și se comunică unităților penitenciare până la data de 30 noiembrie.

(3) În situația în care pentru anumite articole de echipament nu s-au aplicat proceduri de achiziție în anul în curs sau în cel precedent, în mod excepțional și în absența unor indici statistici de prețuri, în calculul echivalentului cotei-părți anuale se pot utiliza și prețurile solicitate și comunicate de alte instituții publice din sectorul de apărare și ordine publică.

(4) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament, metodologia de calcul și acordare a drepturilor de echipament, prețurile de decontare a articolelor distribuite, fondurile necesare, documentele și instrucțiunile de ordin tehnic se stabilesc și se comunică unităților de către Administrația Națională a Penitenciarelor - Direcția economico-administrativă.

ARTICOLUL 6

(1) Funcționarii publici, în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale, pot primi:

a) numai echipament, care se acordă, în primul an, absolvenților instituțiilor de învățământ și celor încadrați din sursă externă;

b) echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani;

c) numai bani.

(2) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care, prin natura activității, sunt obligați să poarte, în majoritatea timpului, ținută civilă, pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai în parte, iar diferența, în articole de echipament pentru completarea uniformei.

(3) Încadrarea la drepturi de echipament se face pe baza funcției din statul de organizare al unității în care este prevăzut și încadrat fiecare ofițer sau agent de penitenciare.

(4) Ministrul justiției, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și directorii de unități au obligația să stabilească până la data de 30 noiembrie a anului în curs pentru anul următor, prin decizie scrisă, încadrarea nominală la drepturi de echipament a funcționarilor publici cu statut special, la categoriile stabilite la alin. (1), pe formațiuni, compartimente sau locuri de muncă.

(5) Prin ordin al ministrului justiției, decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și a directorilor de unități, funcționarii publici încadrați la categoria "echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani" pot fi încadrați la categoria "numai bani", dacă fac dovada că la data întocmirii cererilor de echipament au o uniformă regulamentară, completă și în bună stare.

(6) Directorii de direcții din cadrul Ministerului Justiției, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv directorii de unități au obligația să dispună, de regulă până la 30 noiembrie, verificarea uniformei de oraș și a celei de serviciu pentru toți funcționarii publici, în raport cu natura misiunilor stabilite prin fișa postului și cu cerințele privitoare la portul uniformei.

(7) Funcționarii publici care își modifică în cursul anului funcția din statul de organizare al unității și, implicit, încadrarea la alte drepturi de echipament beneficiază de echipament sau, după caz, de bani, proporțional cu activitatea desfășurată.

ARTICOLUL 7

(1) Anual, până la data de 15 decembrie a anului în curs, funcționarii publici sunt obligați să solicite, prin cererile de echipament, articolele de echipament necesare pentru anul următor, după cum urmează: Modificări (1)

a) funcționarii publici încadrați la categoria "echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani" pot solicita numai echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferențele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă începând cu semestrul II al anului de referință, în funcție de nivelul fondurilor alocate;

b) funcționarii publici încadrați la categoria "numai bani" solicită acordarea contravalorii drepturilor de echipament. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă începând cu semestrul II al anului de referință, în funcție de nivelul fondurilor alocate.

(2) Prin cererile de echipament se pot solicita numai articolele și cantitățile cuprinse în norme, potrivit datelor antropometrice.

(3) Cererile de echipament se analizează și se avizează de șeful nemijlocit și se aprobă, după caz, de directorii de direcții din cadrul Ministerului Justiției, de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv de directorii de unități. După înregistrare, responsabilul sectorului echipament verifică și centralizează cererile pe categorii de funcționari publici, articole și date antropometrice și transmite necesarul de echipament structurilor logistice din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, conform instrucțiunilor emise anual în acest sens. Pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiției și celorlalte unități subordonate acestuia care au încadrați funcționari publici cu statut special, verificarea și centralizarea cererilor pe categorii de funcționari publici, articole și date antropometrice se realizează de Direcția financiar-contabilă, care transmite necesarul de echipament Direcției investiții și administrarea serviciilor, conform instrucțiunilor emise anual în acest sens.

(4) Funcționarii publici care la data întocmirii cererii de echipament au mai puțin de 3 ani până la limita de vârstă până la care pot fi menținuți în activitate se pot încadra la categoria "numai bani", indiferent de funcția îndeplinită, dacă fac dovada că dispun de o uniformă regulamentară, completă și în bună stare.

ARTICOLUL 8

Funcționarii publici care au primit drepturile de echipament sub formă bănească, iar ulterior solicită echipament, pe bază de cerere, pot primi articolele de echipament la prețurile comunicate, după caz, de Direcția economico-administrativă, respectiv Direcția financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiției, cu achitarea contravalorii lor și în limita stocurilor existente.

ARTICOLUL 9

Funcționarii publici pot cere, în scris, substituirea unor articole de echipament din cele solicitate prin cererea anuală, în funcție de existentul în depozit și în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale sau cu achitarea eventualelor diferențe.

ARTICOLUL 10

(1) Articolele de echipament prevăzute de norme se execută pe categorii de funcționari publici, ofițeri și agenți, bărbați și femei, în producție de serie sau pe măsuri și cu probe individuale.

(2) Echipamentul executat în producție de serie se achiziționează, de regulă, centralizat.

ARTICOLUL 11

(1) Acordarea echipamentului se face de două ori pe an. Articolele din componența uniformei de vară se distribuie până la data de 30 iunie a anului de referință, iar articolele din componența ținutei de iarnă se distribuie până la data de 15 noiembrie a anului de referință.

(2) Achitarea drepturilor de echipament în bani se efectuează începând cu semestrul II al anului de referință, la valoarea cotei-părți valabile la data plății, în funcție de fondurile alocate. Modificări (1)

ARTICOLUL 12

Valoarea financiară a drepturilor de echipament acordate în bani nu este impozabilă.

2. Drepturi la acordarea uniformei de ceremonie

ARTICOLUL 13

(1) Articolele din componența uniformei de ceremonie se acordă gratuit ofițerilor cu funcții de conducere, până la șef serviciu inclusiv, numai în natură.

(2) Funcționarii publici cu drept de port al uniformei de ceremonie primesc articolele de echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale, calculată începând cu prima zi a lunii în care au fost numiți în astfel de funcții. Acordarea acestor drepturi încetează începând cu ultima zi din luna în care au fost eliberați din funcție.

3. Drepturi la înaintarea în grad profesional

ARTICOLUL 14

(1) Ofițerii înaintați la gradul de chestor au dreptul în anul respectiv la echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme pentru ofițeri.

(2) Ofițerii înaintați la gradul de chestor, în anul respectiv, pe lângă echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofițeri, primesc o singură dată și accesoriile corespunzătoare noului grad, respectiv paspoal pentru vipușcă și lampas pentru două costume.

ARTICOLUL 15

(1) Agenții de penitenciar înaintați la gradul de ofițer au dreptul în anul respectiv, în funcție de noua încadrare în statul de organizare, la echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofițeri.

(2) Din valoarea totală a acestor drepturi se scade valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de agent, până la data înaintării în grad, inclusiv cel primit cu anticipație și sumele de bani primite în contul acestor drepturi.

(3) Echipamentul specific gradului de agent solicitat prin cerere și nedistribuit până la data înaintării în grad se distribuie din modelul celui prevăzut pentru funcționarii publici ofițeri.

ARTICOLUL 16

Ofițerii și agenții de penitenciar înaintați la gradul următor, în anul respectiv, pe lângă echipamentul sau echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte, primesc numai o singură dată și accesoriile corespunzătoare noilor grade.

ARTICOLUL 17

Ofițerii avansați chestori și agenții avansați ofițeri care nu își pot asigura o uniformă corespunzătoare din drepturile cuvenite pot primi, pe bază de cerere scrisă, echipamentul necesar, iar valoarea care depășește drepturile de echipament se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament viitoare.

ARTICOLUL 18

Ofițerii și agenții trimiși la studii sau cu misiuni în străinătate, dacă trebuie să poarte uniformă, pot primi pentru completarea uniformei, cu anticipație, pe bază de cerere scrisă, aprobată de directorul unității, echipament din drepturile prevăzute pentru anul următor, în limita cotei-părți anuale valabile la data solicitării.

4. Drepturile acordate cu ocazia transferului sau detașării

ARTICOLUL 19

(1) Drepturile de echipament ale funcționarilor publici din sistemul penitenciar care se transferă în afara sistemului penitenciar se lichidează la data transferului.

(2) Calcularea valorii drepturilor de echipament se face la valoarea prețurilor de achiziție în vigoare la data când se efectuează transferul persoanei respective.

(3) Contravaloarea eventualelor articole de echipament primite cu anticipație se restituie la prețurile în vigoare la data distribuției.

(4) Măsura lichidării drepturilor de echipament se menționează expres în documentele de transfer.

ARTICOLUL 20

(1) Funcționarii publici mutați dintr-o unitate în alta în cadrul sistemului penitenciar sunt alocați la drepturi de către unitatea la care au fost mutați.

(2) Funcționarilor publici mutați în cursul anului dintr-o unitate în alta în cadrul sistemului penitenciar li se asigură, cu prioritate, drepturile de echipament de către unitatea din care au fost mutați. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unitățile în care au fost mutați funcționarii publici respectivi.

(3) Unitatea din care au fost mutați funcționarii publici va comunica noii unități, prin copie xerox, cererea de echipament sau, după caz, carnetul privind situația drepturilor anuale de echipament, situația drepturilor de echipament cuvenite în anul mutării, situația articolelor de echipament primite, situația privind contravaloarea cotei-părți acordate și diferențele de acordat.

(4) Unitatea din care funcționarul public respectiv se mută este obligată să actualizeze situația drepturilor de echipament, să întocmească o copie xerox a cererii de echipament sau, după caz, a carnetului privind situația drepturilor anuale de echipament, semnată de responsabilul sectorului, directorul adjunct economico-administrativ (similar) și funcționarul public respectiv, după care aceasta va fi trimisă la unitatea unde persoana a fost mutată.

(5) Originalul cererilor de echipare sau, după caz, al carnetului privind situația drepturilor anuale de echipament se arhivează în unitatea emitentă și constituie document justificativ pentru drepturile acordate.

(6) Pe baza datelor transmise, unitatea la care se mută funcționarul public are obligația să întocmească o nouă cerere de echipare sau un nou carnet privind situația drepturilor anuale de echipament.

ARTICOLUL 21

Funcționarii publici detașați sunt alocați și primesc drepturile de echipament de la unitatea de la care se detașează, indiferent de durata detașării.

5. Drepturi la acordarea gradului profesional, încadrarea din sursă externă și la reîncadrare

ARTICOLUL 22

(1) Absolvenții instituțiilor de învățământ și cei încadrați din sursă externă în corpul funcționarilor publici, la acordarea gradului de ofițer sau agent, au dreptul, în primul an, la:

- articolele de echipament prevăzute de normele prevăzute pentru aceștia;

- articolele de echipament prevăzute pentru prima echipare care se distribuie în plus față de norma specifică fiecărei categorii de funcționari sau echivalentul valoric al acestora.

(2) Echipamentul prevăzut a se distribui numai o singură dată la dobândirea calității de funcționar public se compune din: o șapcă de iarnă (pălărie pentru femei), un costum cu 2 pantaloni lungi (fustă în loc de un pantalon pentru femei) pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăși, 6 perechi de ciorapi, o geantă pentru transportul echipamentului, 4 cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură și accesoriile aferente - însemne de grad și ecusoane.

(3) Funcționarilor publici încadrați direct în activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de cerere scrisă, iar valoarea care depășește cota-parte anuală se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament pe anul următor.

(4) Diferența dintre echivalentul valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament și valoarea echipamentului primit se consideră anticipație în contul drepturilor viitoare de echipament.

ARTICOLUL 23

(1) Echipamentul sau echivalentul valoric al articolelor prevăzute a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului se acordă, de regulă, în anul încadrării, indiferent de data încadrării sau reîncadrării, în funcție de stocurile disponibile, respectiv de fondurile alocate.

(2) Absolvenților instituțiilor de învățământ, funcționarilor publici încadrați din sursă externă, precum și funcționarilor publici reîncadrați în activitate după un an de la încetarea raporturilor de muncă li se calculează drepturile de echipament astfel:

- din anul respectiv, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc până la data de 30 noiembrie inclusiv a acelui an;

- din anul următor, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc după data de 30 noiembrie a anului respectiv.

(3) Funcționarii publici reîncadrați în activitate au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament cuvenite pentru anul respectiv, mai puțin contravaloarea articolelor care se acordă o singură dată.

ARTICOLUL 24

(1) Funcționarii publici care au fost reîncadrați în același an calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie) în care le-au încetat raporturile de muncă și care la acel moment au primit drepturile de echipament pe întregul an vor primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situația în care au primit drepturile numai pentru lunile lucrate, funcționarii publici au dreptul numai la echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru lunile de la data reîncadrării.

(2) Funcționarilor publici reîncadrați în activitate în același an de activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de cerere scrisă, iar valoarea care depășește cota-parte anuală se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament pe anul următor.

6. Restanțe, anticipații

ARTICOLUL 25

(1) Prin drepturi de echipament restante se înțelege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate prin cererea de echipament și a căror valoare a fost reținută din cota-parte anuală, precum și sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite.

(2) Restanțele în echipament sau bani se asigură, cu prioritate, până la data de 30 iunie a anului următor, dacă nu a fost posibilă acordarea echipamentului la termenul legal.

(3) Acordarea restanțelor sub formă bănească se face la solicitarea funcționarilor publici, pe bază de cerere aprobată de directorul unității, ca urmare a deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(4) Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile folosite la calculul cotei-părți anuale a drepturilor de echipament, la data acordării.

(5) Nu se consideră restanțe și nu se mai acordă articolele de echipament sau sumele de bani neridicate pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp.

ARTICOLUL 26

(1) Acordarea cu anticipație, cu excepția anului în curs, a echivalentului valoric al cotei-părți anuale este interzisă.

(2) Se pot acorda cu anticipație unele articole de echipament în situații cum sunt: asigurarea unui nou echipament, uzarea prematură ca urmare a unor condiții deosebite de muncă într-o perioadă de timp determinată; când unii funcționari, datorită conformației fizice și portului natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod normal.

(3) Distribuirea cu anticipație a echipamentului se aprobă de directorul unității, în limita stocului disponibil.

(4) Echipamentul aprobat a fi distribuit cu anticipație se înscrie în cererea de echipament, în rubrica "anticipații".

(5) Pentru obținerea aprobării de distribuire cu anticipație a unor articole de echipament, funcționarii publici depun cereri pe cale ierarhică, prin care trebuie să se angajeze că, în caz de încetare a raporturilor de serviciu înainte de anul în care au dreptul la articolele respective, suportă integral contravaloarea materialelor primite, la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția economico-administrativă, în vigoare la data distribuției, sau le restituie în natură în stare nouă.

ARTICOLUL 27

(1) Pentru asigurarea unei echipări corespunzătoare, funcționarii publici pot solicita unele articole de echipament peste limita cotei-părți anuale, contra cost, acestea fiind solicitate prin cerere separată.

(2) Articolele solicitate suplimentar se distribuie, în limita stocurilor disponibile, numai după achitarea integrală a contravalorilor la casieria unității.

7. Rezolvarea drepturilor la încetarea raporturilor de serviciu

ARTICOLUL 28

(1) Data încetării drepturilor de echipament ale funcționarilor publici se consideră prima zi a lunii următoare celei în care au încetat raporturile de serviciu.

(2) Drepturile de echipament se lichidează astfel:

a) dacă s-au acordat în bani sau a fost distribuit echipamentul solicitat prin cerere, drepturile se consideră legal acordate, cu excepția cazului în care încetarea raporturilor de serviciu se face prin demisie;

b) dacă nu s-au distribuit drepturile de echipament solicitate, se acordă echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru lunile de activitate;

c) echipamentul primit pe bază de cerere, cu anticipație, pentru anul următor, se recuperează integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii lor la prețurile comunicate de Direcția economico-administrativă, la data distribuției.

(3) În cazul în care încetarea raporturilor de serviciu se face prin demisie, funcționarii publici restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părți corespunzătoare lunilor rămase până la sfârșitul anului.

ARTICOLUL 29

(1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la încetarea raporturilor de serviciu, se actualizează în mod obligatoriu situația cu drepturile pe anul respectiv, ținându-se cont simultan de următoarele:

a) ca drepturi, se trec valoarea cuvenită pe lunile în activitate din anul respectiv și valoarea restanțelor, calculată la valoarea financiară a cotei-părți anuale a drepturilor de echipament în vigoare la încetarea raporturilor de serviciu;

b) ca distribuții, se trece valoarea drepturilor de echipament primite până la data încetării raporturilor de serviciu - echipament și bani, inclusiv anticipațiile.

(2) Diferența rezultată constituie drepturile de echipament la încetarea raporturilor de serviciu. Dacă pentru anul în curs valoarea distribuțiilor este mai mare decât valoarea drepturilor cuvenite, diferența în plus se recuperează doar în cazul încetării raporturilor de muncă prin demisie.

ARTICOLUL 30

(1) În caz de deces, urmașii funcționarilor publici decedați în timpul activității primesc valoarea echipamentului restanță, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când a intervenit decesul.

(2) Echipamentul distribuit cu anticipație sau valoarea acestuia nu se mai recuperează.

ARTICOLUL 31

La încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, unitățile sunt obligate să le aducă la cunoștință, sub semnătură pe nota de lichidare, că au următoarele obligații:

a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme uniforma, cunoscând că sunt interzise prin lege vânzarea, cumpărarea, precum și purtarea în public de către persoane civile a uniformei de funcționar sau a unor articole din compunerea acesteia;

b) să transforme în echipament de croială civilă uniforma de care dispune, eliminând accesoriile și însemnele specifice.

ARTICOLUL 32 Modificări (1)

(1) După încetarea raporturilor de serviciu, funcționarii publici nu mai au dreptul de a purta uniforma specifică de penitenciare, cu excepția personalului căruia i s-a acordat acest drept prin ordin al ministrului justiției.

(2) Acordarea dreptului de a purta uniforma specifică de penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se face la propunerea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în baza unei solicitări scrise din partea persoanei respective.

ARTICOLUL 33

Funcționarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu și care au dreptul, potrivit legii, de a purta uniformă sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 34

La încetarea raporturilor de serviciu înaintea împlinirii unei vechimi de un an în activitate, funcționarii publici sunt obligați să restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părți corespunzătoare lunilor rămase până la sfârșitul anului.

8. Rezolvarea drepturilor de echipament ale funcționarilor publici puși la dispoziție sau suspendați din funcție

ARTICOLUL 35

Funcționarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu prin demisie, ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare sau în urma unei hotărâri judecătorești, le este interzis dreptul de a purta uniformă de penitenciare.

ARTICOLUL 36

(1) Funcționarii publici puși la dispoziție, față de care s-a pus în mișcare acțiunea penală sau care sunt judecați în stare de libertate ori liberați provizoriu pe cauțiune, dar care îndeplinesc anumite sarcini și atribuții de serviciu, beneficiază în continuare de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor.

(2) Funcționarii publici suspendați din funcție ca urmare a arestării preventive nu mai beneficiază de niciun drept de echipament începând cu data suspendării, în cazul acestora procedându-se astfel:

a) dacă, ca urmare a dispunerii scoaterii de sub urmărire penală ori achitării, precum și a încetării urmăririi penale ori procesului penal, funcționarii publici au fost repuși în toate drepturile anterioare, aceștia primesc drepturile de echipament avute la data suspendării, inclusiv cele de care au fost privați pe perioada suspendării. Dacă pe timpul suspendării a intervenit demisia sau pensionarea funcționarilor publici, la data repunerii în drepturile anterioare, aceștia beneficiază de drepturile de echipament cuvenite inclusiv pentru luna în care au încetat raporturile de serviciu;

b) dacă le-au încetat raporturile de serviciu în urma unei hotărâri de condamnare rămase definitivă, chiar dacă au beneficiat de suspendarea executării pedepsei, amnistie sau grațiere, nu mai au dreptul la echipament ori restanțe; dacă au primit drepturi de echipament înainte de data suspendării, funcționarii publici restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau în bani, în limita cotei-părți corespunzătoare lunilor rămase până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare datei suspendării din funcție.

(3) Pe timpul suspendării raportului de serviciu din inițiativa funcționarilor publici, aceștia nu beneficiază de drepturile de echipament, cu excepția funcționarilor publici suspendați pentru activitate sindicală.

(4) În cazul în care funcționarul public cu statut special și-a încasat integral drepturile de echipament pentru anul în curs, înainte de suspendarea activității, contravaloarea drepturilor se recuperează integral pe durata suspendării, la lichidarea lunii precedente suspendării activității.

9. Alte drepturi

ARTICOLUL 37

Funcționarii publici femei și bărbați care beneficiază de concediu pentru creșterea și îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani sau de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani primesc integral drepturile de echipament.

ARTICOLUL 38

(1) Personalul de cult angajat permanent în unitate poate primi gratuit următoarele articole de echipament cu specific religios, în cantitățile și la termenele următoare:

- culion - 1 buc./3 ani, stihar - 1 buc./5 ani, brâu - 1 buc./5 ani, mânecuțe - 1 pereche/5 ani, felon - 1 buc./5 ani, patrafir - 2 buc./3 ani, reverendă - 2 buc./3 ani, pantofi - 1 pereche/an, ghete - 1 pereche/3 ani, procovețe - 1 complet/5 ani.

(2) Articolele se evidențiază în contabilitate și reprezintă inventar de unitate.

(3) Articolele de cult primite cu titlu de donație, sponsorizări sau alte forme de către unitatea de penitenciar și care intră în patrimoniul acesteia se înregistrează în evidența contabilă și constituie obiecte de inventar.

B. Norme pentru înzestrarea cu echipament specific

ARTICOLUL 39

(1) Echipamentul special, de protecție și de lucru reprezintă articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în procesul de desfășurare a activităților specifice, pentru a fi protejate împotriva factorilor de risc.

(2) Echipamentul special, de protecție și de lucru se folosește numai de persoanele care au acest drept, în locurile și pentru activitățile reglementate.

(3) Asigurarea unui nou echipament se realizează numai după îndeplinirea duratei normelor de utilizare și predarea celui vechi la depozitul unității.

ARTICOLUL 40

Materialele de echipament prevăzute în normă fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare și casare și se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul pentru care sunt destinate.

ARTICOLUL 41

În raport de nevoi, Direcția economico-administrativă din Administrația Națională a Penitenciarelor poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament specific cu altele asemănătoare, care să asigure aceleași condiții de protecție.

ARTICOLUL 42

Degradarea sau pierderea echipamentului special, de protecție și de lucru înainte de expirarea termenului de utilizare prevăzut de norme nu obligă instituția în ceea ce privește asigurarea unui nou echipament și atrage răspunderea celor vinovați pentru prejudiciul cauzat, în condițiile legii.

C. Acordarea drepturilor în cazul distrugerii echipamentului

ARTICOLUL 43

Este interzisă distribuirea gratuită către personal a articolelor de echipament, echipament special, de protecție și de lucru în locul celor pierdute, distruse sau degradate prematur, cu excepția cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit sau forță majoră. În aceste situații se procedează conform prevederilor legale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat acordarea în locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie gratuit în stare nouă.

ARTICOLUL 44

În cazul în care în urma cercetării administrative nu se obține aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, la cererea funcționarilor publici acesta se distribuie contra cost la prețurile în vigoare la data respectivă.

ANEXA Nr. 5 la regulament

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
privind evidența drepturilor anuale de echipament pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate

A.

Ministerul Justiției

Administrația Națională a Penitenciarelor

Penitenciarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anul . . . . . . . .
OFIȚERI ȘI AGENȚI - BĂRBAȚI
De acord
Director,
(semnătura)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detalii Nr. Talia Grosimea
Coifură X X
Îmbrăcăminte X
Cămașă X
Încălțăminte X
Centură X X

RAPORT
nr. . . . ./anul . . . . . . . . . . . .

Gradul profesional . . . . . . . . . . numele și prenumele . . . . . . . . . . . .

locul de muncă . . . . . . . . . pentru articolele de echipament solicitate în cadrul drepturilor de echipament

Nr. crt. Denumire articol U/M Cantitate/ an, conform normei Preț achiziție Restanțe ECHIPAMENT Nr. operațiune din evidență și data distribuției
Solicitat Distribuit
Cantitate Valoare (4x5) Cantitate Valoare (4x7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uniformă de oraș
1. Șapcă camgarn buc. 1/3
2. Șapcă tergal buc. 1/3
3. Căciulă buc. 1/6
4. Costum camgarn:
- sacou;
- doi pantaloni
buc. 1/3
5. Costum tergal:
- sacou;
- doi pantaloni
buc. 1/3
6. Bluzon buc. 1/3
7. Scurtă cu guler și mesadă buc. 1/6
8. Impermeabil buc. 1/4
9. Cămașă bleu buc 4/2
10. Cămașă-bluză mânecă scurtă buc. 4/4
11. Cămașă-bluză mânecă lungă buc. 2/2
12. Pantofi de vară perechi 1/1
13. Pantofi de iarnă perechi 1/2
14. Ghete perechi 1/3
15. Cravată buc. 2/4
16. Fular lână buc. 1/6
17. Mănuși din piele perechi 1/2
18. Curea neagră buc. 1/6
19. Ciorapi bleumarin perechi 6/1
20. Emblemă cu sigla Administrația Națională a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 11/3
21. Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 11/3
22. Petlițe perechi 1/3
23. Eghilet cu accesorii perechi 1/6
Uniforma de serviciu
1. Costum:
- șapcă
- bluză
- pantalon
buc. 2/2
2. Scurtă cu glugă și mesadă detașabilă buc 1/3
3. Tricou buc. 4/1
4. Costum termic buc. 2/2
5. Pantofi perechi 1/1
6. Bocanci perechi 1/2
7. Centură multifuncțională buc. 1/2
8. Ciorapi bleumarin perechi 10/1
9. Emblemă cu sigla Administrația Națională a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 3/2
10. Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 3/2
11. Ecuson nominal pentru piept buc. 3/2

Menționez că articolele solicitate prin prezentul raport îmi asigură ținuta corespunzătoare.

Certific prin semnătură articolele, cantitățile, mărimile și taliile solicitate.

Semnătura
. . . . . . . . . . . . .
Data întocmirii . . . . . . .

RECAPITULAȚIA DREPTURILOR

- Drepturi cotă-parte pe anul curent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- Se adaugă - reporturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- drepturi la prima echipare
Total drepturi pe anul curent
- Se scad - anticipații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- drepturi primite la alte unități . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
Rezultă drepturi pe anul curent
Valoarea echipamentului primit prin raport
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- Rezultă: - de achitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- reportat drepturi pe anul următor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- anticipații (de reținut în anul următor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
Verificat și luat în evidență
Responsabil de sector,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

NOTĂ:

Când se solicită costume, scurte, impermeabil, bluzon și cămăși-bluză, se vor prevedea în mod obligatoriu și accesoriile necesare.

B.

Ministerul Justiției

Administrația Națională a Penitenciarelor

Penitenciarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anul . . . . . . . . .
OFIȚERI ȘI AGENȚI - FEMEI
De acord
Director,
(semnătura)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detalii Nr. Talia Grosimea
Coifură X X
Îmbrăcăminte X
Cămașă X
Încălțăminte X
Centură X X

RAPORT
nr. . . ../anul . . . . . . . . . . . .

Gradul profesional . . . . . . . numele și prenumele . . . . . . . . . .

locul de muncă . . . . . . . . . . pentru articolele de echipament solicitate în cadrul drepturilor de echipament

Nr. crt. Denumire articol U/M Cantitate/ an, conform normei Preț achiziție Restanțe ECHIPAMENT Nr. operațiune din evidență și data distribuției
Solicitat Distribuit
Cantitate Valoare (4x5) Cantitate Valoare (4x7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIFORMĂ DE ORAȘ
1. Șapcă camgarn buc. 1/3
2. Șapcă tergal buc. 1/3
3. Căciulă buc. 1/6
4. Costum camgarn:
- sacou;
- doi pantaloni
buc. 1/3
5. Costum tergal:
- sacou;
- doi pantaloni
buc. 1/3
6. Bluzon buc. 1/3
7. Scurtă cu guler și mesadă buc. 1/6
8. Impermeabil buc. 1/4
9. Cămașă bleu buc. 4/2
10. Cămașă-bluză cu mânecă scurtă buc. 4/4
11. Cămașă-bluză cu mânecă lungă buc. 2/2
12. Pantofi de vară perechi 1/1
13. Pantofi de iarnă perechi 1/2
14. Ghete perechi 1/3
15. Cravată buc. 2/4
16. Fular din lână buc. 1/6
17. Mănuși din piele perechi 1/2
18. Curea neagră buc. 1/6
19. Ciorapi bleumarin perechi 6/1
20. Emblemă cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 11/3
21. Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 11/3
22. Petlițe perechi 1/3
23. Eghilet cu accesorii perechi 1/6
Uniforma de serviciu
1. Costum:
- șapcă
- bluză
- pantalon
buc. 2/2
2. Scurtă cu glugă și mesadă detașabilă buc. 1/3
3. Tricou buc. 4/1
4. Costum termic buc. 2/2
5. Pantofi perechi 1/1
6. Bocanci perechi 1/2
7. Centură multifuncțională buc. 1/2
8. Ciorapi bleumarin perechi 10/1
9. Emblemă cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru mânecă buc. 3/2
10. Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr perechi 3/2
11. Ecuson nominal pentru piept buc. 3/2

Menționez că articolele solicitate prin prezentul raport îmi asigură ținuta corespunzătoare.

Certific prin semnătură articolele, cantitățile, mărimile și taliile solicitate.

Semnătura
. . . . . . . . .
Data întocmirii . . . . . . . .

RECAPITULAȚIA DREPTURILOR

- Drepturi cotă-parte pe anul curent
- Se adaugă - reporturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- drepturi la prima echipare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
Total drepturi pe anul curent
- Se scad - anticipații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- drepturi primite la alte unități . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
Rezultă drepturi pe anul curent
Valoarea echipamentului primit prin raport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- Rezultă: - de achitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- reportat drepturi pe anul următor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
- anticipații (de reținut în anul următor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
Verificat și luat în evidență
Responsabil de sector,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

NOTĂ:

Când se solicită costume, scurte, impermeabil, bluzon și cămăși-bluză, se vor prevedea în mod obligatoriu și accesoriile necesare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...