Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 870/2020 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei compensatorii provizorii instituite asupra importurilor de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt, precum și de percepere a taxei compensatorii definitive instituite asupra importurilor înregistrate de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt
Număr celex: 32020R0870

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare "regulamentul de bază"), în special articolul 15 și articolul 16 alineatul (4),

(1) JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

întrucât:

1. PROCEDURĂ

1.1. Deschiderea

(1) La 7 iunie 2019, Comisia Europeană (denumită în continuare "Comisia") a deschis o anchetă antisubvenție în ceea ce privește importurile în Uniunea Europeană (denumită în continuare "Uniunea") de produse din fibră de sticlă cu filament continuu [denumite în continuare "AFS" ("armături din fibră de sticlă") ] originare din Egipt în temeiul articolului 10 din regulamentul de bază.

(2) Comisia a publicat un aviz de deschidere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2) (denumit în continuare "avizul de deschidere").

(2) JO C 192, 7.6.2019, p. 30.

(3) Comisia a deschis ancheta în urma unei plângeri depuse la 24 aprilie 2019 de către Asociația europeană a producătorilor de fibre din sticlă (European Glass Fibre Producers Association) (denumită în continuare "reclamantul" sau "APFE"), în numele unor producători care reprezintă 71 % din producția totală a Uniunii.

(4) În cursul anchetei, Comisia a identificat elemente de probă suplimentare privind subvențiile relevante, care nu au fost incluse în totalitate în avizul de deschidere. Așadar, Comisia a decis, în conformitate cu articolul 10 alineatul (7) din regulamentul de bază, să includă aceste subvenții în domeniul de aplicare al prezentei anchete și să modifice în consecință avizul de deschidere.

(5) La 12 februarie 2020, Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz de modificare a avizului de deschidere (3). S-a adăugat o notă la dosar în acest scop, iar guvernul Egiptului (denumit în continuare "GE") a fost invitat la consultări cu privire la aceste subvenții suplimentare.

(3) JO C 48, 12.2.2020, p. 18.

1.2. Măsuri provizorii

(6) La 7 martie 2020, Comisia a instituit, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/379 al Comisiei (4) (denumit în continuare "regulamentul provizoriu"), taxe compensatorii provizorii asupra importurilor în Uniune de AFS originare din Egipt.

(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/379 al Comisiei din 5 martie 2020 de instituire a unei taxe compensatorii provizorii la importurile de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt (JO L 69, 6.3.2020, p. 14).

(7) Astfel cum se menționează în considerentul 27 din regulamentul provizoriu, ancheta privind subvenționarea și prejudiciul a acoperit perioada cuprinsă între 1 aprilie 2018 și 31 martie 2019 (denumită în continuare "perioada de anchetă" sau "PA"), iar examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea prejudiciului a acoperit perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și sfârșitul perioadei de anchetă (denumită în continuare "perioada examinată").

1.3. Procedura ulterioară

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...