Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 866/2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/101 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0866

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 105 alineatul (14) al treilea paragraf,

(1) JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

întrucât:

(1) Articolul 9 alineatul (5), articolul 10 alineatul (6) și articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 al Comisiei (2) prevăd că, în ceea ce privește instituțiile care calculează ajustările suplimentare de evaluare (AVA) conform abordării de bază prevăzute în regulamentul respectiv, AVA individuale în funcție de incertitudinea prețului pieței, costurile cu lichidarea și riscul de model trebuie se stabilesc în raport cu un nivel de certitudine de 90 %, pe baza condițiilor de piață aplicabile la momentul calculării. Regulamentul respectiv prevede, de asemenea, o metodă de agregare pentru calculul AVA la nivelul categoriei totale pe baza AVA individuale respective, care să țină cont de suprapunerile dintre AVA individuale care au loc în agregarea acestor categorii de AVA.

(2) Regulamentul delegat (UE) 2016/101 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) (JO L 21, 28.1.2016, p. 54).

(2) Extinderea pandemiei de COVID-19 a declanșat niveluri de volatilitate extremă pe piețele financiare din întreaga lume, afectând mai multe clase de active. Acest lucru a generat creșteri excepționale ale dispersiei prețurilor activelor și ale marjelor de licitație. Prin urmare, se preconizează că AVA individuale calculate la expunerile supuse evaluării vor crește semnificativ în comparație cu nivelurile lor în perioade normale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...