Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4477/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 24 iunie 2020.

În vigoare de la 24 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 26 din 11.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017- 6 decembrie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2020-2021.

Art. 2. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 9 iunie 2020.

Nr. 4.477.

ANEXĂ

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019

Județul Arad

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Teologic Baptist "Alexa Popovici" 27/19.11.2018 Municipiul Arad, str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19, tel.: 0257/250751 Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) Real (filieră teoretică) Științe ale naturii Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 55 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 30 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

Județul Argeș

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic 10/8.04.2019 Orașul Topoloveni, calea București nr. 62, tel./fax.: 0248/666579, liceultehnologictopoloveni1@gmail.com Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Tehnic Mecanică Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică Română Cu frecvență
Servicii Turism și alimentație Tehnician în gastronomie
Capacitate maximă de școlarizare*) - 50 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 formațiuni de studiu/schimbul 2)

Județul Bihor

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic "Unirea" 30/30.10.2019 Orașul Ștei, Str. Independenței nr. 19, tel./fax .0259/332642, griunirea@yahoo.com Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Transporturi Tehnician transporturi auto interne și internaționale Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 60 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 30 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 30 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
2. Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" 29/15.11.2017 Orașul Aleșd, Str. Ciocârliei nr. 4, tel.: 0259/342332, liceualesd@yahoo.com Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 82 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 46 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 36 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Municipiul București

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Teoretic "Dante Alighieri" 27/19.11.2018 Aleea Fuiorului nr. 9, sectorul 3, tel.: 021/3481950 liceudantealighieri@yahoo.com Primar Limba și literatura italiană, ca limbă maternă Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 70 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 35 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 35 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

Județul Caraș-Severin

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic "Constantin Lucaci" 10/8.04.2019 Orașul Bocșa, Str. Tineretului nr. 1, tel.: 0355/566622, fax: 0255/525023, grscboc@yahoo.com Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Transporturi Asistent de gestiune în transporturi Română Cu frecvență
Servicii Tehnician în activități de secretariat Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 36 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 2)
2. Liceul Tehnologic "Sf. Dimitrie" 12/6.05.2019 Comuna Teregova, Str. Principală nr. 349, tel./fax: 0255/260293 scoalateregova@yahoo.fr Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)
Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)
Turism și alimentație Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație Română Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 38 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Județul Timiș

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Teoretic "Bartok Bela" 12/6.05.2019 Municipiul Timișoara, bd. G-ral Ion Dragalina nr. 11A, tel.: 0256/493031, fax: 0256/221270, bartok@bartok.ro Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) Real (filieră teoretică) Științe ale naturii Maghiară Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare*) - 38 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 2)

*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...