Contract de intermediere pentru vânzarea-cumpărarea unui imobil.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

I. PĂRȚILE DIN ANTECONTRACT

Prezentul antecontract se încheie prin intermediul .............................. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ............, cod fiscal ........., cu sediul social la adresa: Str. ..............., nr. ....., bl. ...., ap. ...., sc. ......, sector ..........., București, în calitate de PRESTATOR DE SERVICII, reprezentată prin ........................ .

Între:

D-na/Dl. ................................, domiciliat în ..................., str. ............., nr. ...., bl. ......, sc. ........, et. ....., sect. ......, posesor al C.I. seria ..............., nr. ........, eliberat de .............., la data de ..................., în calitate de promitent-vânzător al imobilului situat în: localitatea ................, județ/sector ............., str. ................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .... .

Și

D-na/Dl. ........................., domiciliat în .........................., str. ......................., nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......, sect. ....., posesor al C.I. seria ........, nr. ........, eliberat de ........, la data de ...................., în calitate de promitent-cimpărător.

II. OBIECTUL ANTECONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie, în cazul vânzării-cumpărării imobilului situat în: localitatea ........................, județ/sector ................., str. ....................., nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ........, MEDIEREA de către PRESTATOR, a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare.

Prin MEDIERE se înțeleg toate activitățile (prestările de servicii), pe care le îndeplinește PRESTATORUL, pentru ca vânzarea-cumpărarea să aibă loc între părțile contractante (de exemplu: căutarea vânzătorului, căutarea cumpărătorului, pregătirea actelor necesare pentru finalizarea contractului de vânzare-cumpărare etc.).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...