Guvernul României

Hotărârea nr. 755/2013 privind trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanța, județul Constanța, din administrarea Instituției Prefectului Județului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 867 alin. (1) și art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 51, județul Constanța, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Instituției Prefectului Județului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

(1) Consiliul Județean Constanța va asigura folosința gratuită pe termen nelimitat a spațiilor deținute în prezent de Instituția Prefectului Constanța, din imobilul prevăzut la art. 1, pentru funcționarea în bune condiții a acesteia.

(2) Instituția Prefectului Constanța va suporta, în funcție de suprafața deținută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare.

Art. 4. -

Poziția nr. 14 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 2 octombrie 2013.

Nr. 755.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului "Palat Administrativ", aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Instituției Prefectului Județului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța

Persoana juridică de la care se transmite și codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite și codul unic de identificare al acesteia Poziția din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului Codul de clasificare Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Anul dobândirii acestuia și anul dării în folosință Valoarea de inventar - lei - Situația juridică actuală
Instituția Prefectului Județului Constanța, bd. Tomis nr. 51, municipiul Constanța, județul Constanța C.U.I. 4515760 Consiliul Județean Constanța, bd. Tomis nr. 51, municipiul Constanța, județul Constanța C.U.I. 2981739 Nr. M.F.P.
111526
8.20.15 Palat Administrativ - Subsol, parter și 3 etaje
Suprafața construită - 12.013 mp
- Terenul aferent - 23.865 mp
1994 13.889.809 Imobilul este proprietate publică a statului și este în administrarea Instituției Prefectului Județului Constanța, de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 706/1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...