Guvernul României

Hotărârea nr. 754/2013 privind trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, județul Brăila, din administrarea Instituției Prefectului Județului Brăila în administrarea Consiliului Județean Brăila

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1, județul Brăila, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Instituției Prefectului Județului Brăila în administrarea Consiliului Județean Brăila.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

(1) Consiliul Județean Brăila va asigura folosința gratuită pe termen nelimitat a spațiilor deținute în prezent de Instituția Prefectului Brăila, din imobilul prevăzut la art. 1, pentru funcționarea în bune condiții a acesteia.

(2) Instituția Prefectului Brăila va suporta, în funcție de suprafața deținută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare.

Art. 4. -

Poziția nr. 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 2 octombrie 2013.

Nr. 754.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului "Palat Administrativ", aflat în proprietatea publică a statului, care trece din administrarea Instituției Prefectului Județului Brăila în administrarea Consiliului Județean Brăila

Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Poziția din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului Codul de clasificare Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Anul dobândirii acestuia și anul dării în folosință Valoarea de inventar
- lei -
Situația juridică actuală
Instituția Prefectului Județului Brăila Consiliul Județean Brăila Nr. M.F.P.
114.130
8.29.13 Palat Administrativ, situat în Piața Independenței nr. 1, municipiul Brăila, județul Brăila Suprafața construită la sol - 1.980 mp
Suprafața desfășurată - 9.051 mp, din care:
- 5.655 mp (P+5)
- 3.396 mp (P+4)
Suprafața terenului
- 6.492 mp
CF 75550
1994 12.836.971,02 Imobilul este proprietate publică a statului și este în administrarea Instituției Prefectului Județului Brăila, de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 706/1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...