Guvernul României

Hotărârea nr. 743/2013 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 și al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Trecerea în domeniul privat al statului a construcțiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcțiune și casării.

Art. 3. -

După scoaterea din funcțiune și casarea construcțiilor, Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 2 octombrie 2013.

Nr. 743.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Codul de clasificare Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.
Municipiul Baia Mare, Str. Tineretului nr. 2, județul Maramureș Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș
Cod unic de identificare
(CUI) 3627323
Pavilion 24-01-03 "padoc câini" - C2
Suprafață construită = 29 mp
Suprafață desfășurată = 29 mp
C.F. nr. 108371
Valoare contabilă = 6.820,36 lei
8.19.01 27.477
(parțial)
Municipiul Sighetu Marmației, str. Mihai Viteazu nr. 10, județul Maramureș Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș
Cod unic de identificare
(CUI) 3627323
Pavilion 24-08-03 "garaje" - C2
Suprafață construită = 112 mp
Suprafață desfășurată = 112 mp
C.F. nr. 8082/b
Valoare contabilă = 5,05 lei
8.19.01 112.901
(parțial)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...