Guvernul României

Hotărârea nr. 740/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 863 lit. e) și art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul București, sectorul 1, str. Mendeleev, nr. 36-38, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Eugen Coifan
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 25 septembrie 2013.

Nr. 740.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
Municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1 Ministerul Economiei Agenția Națională a Funcționarilor Publici Construcție din beton - S+P+10 etaje, din anul 1972
- suprafața construită = 505,04 m2
- suprafața curții = 146,81 m2
- spațiu în exclusivitate = 2.602, 84 m2
- dependințe = 1.566,85 m2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...