Parlamentul României

Legea nr. 261/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează și de către operatorii economici care au licențe de exploatare a resurselor menționate la art. 1 alin. (2), dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Sunt asimilate licențelor de exploatare și permisele de exploatare emise potrivit legii."

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% și se aplică asupra veniturilor obținute de operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1)-(3), care sunt calculate după cum urmează:

a) operatorii economici care exploatează resursele naturale și le valorifică ca atare sau în urma unui proces de prelucrare/pregătire/sortare fără a fi folosite de aceștia pentru obținerea altor tipuri de produse datorează impozit pentru veniturile obținute din valorificarea acestora;

b) operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obținerea altor produse (de exemplu, produse energetice) și al căror preț este cotat la bursă datorează impozit pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime. Partea din venit corespunzătoare valorii materiilor prime se determină după următoarea formulă:

VMP = QV x K x PM
K= QC/(QO + ΔS),

unde:

VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;

QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referință (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziționate de la terți);

K = coeficientul de producție mediu;

PM = media aritmetică a prețurilor de referință pe sortimente de resurse naturale, stabilite de autoritatea competentă în raport de cotațiile internaționale ale acestor resurse naturale, valabile pentru luna pentru care se calculează impozitul;

QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producție în luna de referință (fără a lua în considerare resursele naturale achiziționate de la terți);

QO = cantitatea totală de produse finite obținute în luna de referință;

ΔS = variația netă a semifabricatelor realizată în luna de referință (cantitatea de semifabricate la sfârșitul lunii de referință minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referință).

În situația în care operatorii economici nu desfășoară activități de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obținerea unui coeficient de producție mediu în luna de referință), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producție mediu determinat în ultima lună cu activitate de procesare;

c) în cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obținerea altor produse (de exemplu, cărămidă, țiglă, ciment, BCA, mixturi asfaltice, betoane etc.) și al căror preț nu este cotat la bursă, impozitul se datorează pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obținerea produselor finite astfel comercializate, valoare în care sunt incluse și toate taxele plătite pentru exploatare. Partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obținerea produselor finite astfel comercializate, se calculează după următoarea formulă:

VMP = QV x K x CME
K= QC/(QO + ΔS),

unde:

VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime;

QV = cantitatea totală de produse finite vândute în luna de referință (fără a considera mărfurile reprezentând produse similare achiziționate de la terți);

K = coeficientul de producție mediu;

CME = costul mediu de extracție resurse naturale pentru luna de referință;

QC = cantitatea de resurse naturale consumată în procesul de producție în luna de referință (fără a considera resursele naturale achiziționate de la terți);

QO = cantitatea totală de produse finite obținute în luna de referință;

ΔS = variația netă a semifabricatelor realizată în luna de referință (cantitatea de semifabricate la sfârșitul lunii de referință minus cantitatea de semifabricate la începutul lunii de referință).

În situația în care operatorii economici nu desfășoară activități de procesare a resurselor naturale într-o lună (nefiind astfel posibilă obținerea unui coeficient de producție mediu în luna de referință), dar vând produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de producție mediu și, respectiv, costul mediu de extracție pentru resursele naturale, determinate în ultima lună cu activitate de procesare."

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Impozitul se datorează și pentru resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 și vândute după această dată."

Art. II. -

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, se vor elabora și aproba în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 2 octombrie 2013.

Nr. 261.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...