Parlamentul României

Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 6 iunie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

"

La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de hotărâri, regulamente, norme și instrucțiuni.»"

2. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

"

41. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat poate dispune oricând verificarea activităților A.S.F.»"

3. La articolul I, punctul 5 se abrogă.

4. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 și 7, cu următorul cuprins:

"

6. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 23. -

A.S.F. preia numărul de posturi și personalul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.»

7. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate, în condițiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaților cu funcții de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului A.S.F. sau în cadrul autorităților care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2).»"

5. Articolul II se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 2 octombrie 2013.

Nr. 260.

;
se încarcă...