Consiliul Uniunii Europene

ACORD INTERNAȚIONAL
între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind participarea Republicii Turcia la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 al Uniunii
Număr celex: 22020A0622(01)ÚS9

Modificări (...)

În vigoare de la 22 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ, denumită în continuare "Comisia", în numele Uniunii Europene,
pe de o parte, și
GUVERNUL REPUBLICII TURCIA, denumit în continuare "Turcia",
pe de altă parte, denumite împreună în continuare "părțile",

întrucât:

(1) Acordul-cadru dintre Comunitatea Europeană și Republica Turcia privind principiile generale de participare a Republicii Turcia la programele comunitare a fost adoptat la 26 februarie 2002 și a intrat în vigoare la 5 septembrie 2002 (denumit în continuare "acordul-cadru") (1), lăsând Comisiei și autorităților competente ale Turciei posibilitatea de a determina printr-un memorandum de înțelegere (2) clauzele și condițiile specifice, inclusiv contribuția financiară, în ceea ce privește participarea la fiecare program în parte.

(1) JO L 61, 2.3.2002, p. 29.

(2) Prezentul acord internațional constituie și are aceleași efecte juridice ca un memorandum de înțelegere prevăzut în temeiul acordului-cadru cu privire la clauzele și condițiile de participare la programele comunitare.

(2) Noul program al Uniunii pentru cercetare și inovare "Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020" (denumit în continuare "programul") a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(3) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(3) Programul Orizont 2020 vizează să contribuie la crearea Spațiului european de cercetare și a Uniunii inovării.

(4) În temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 privind asocierea la programul Orizont 2020, clauzele și condițiile specifice de participare, inclusiv contribuția financiară, care trebuie să fie stabilită pe baza produsului intern brut al țării asociate, se stabilesc printr-un acord internațional între Uniune și țara asociată,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1 Domeniu de aplicare - Programul

(1) Turcia participă în calitate de țară asociată la "program", care constă în:

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020;

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru "Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - "Orizont 2020" și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006, inclusiv actele delegate și orice alte norme ulterioare;

(4) Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru "Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - "Orizont 2020" și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).

Decizia 2013/743/UE a Consiliului (5) de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și orice altă normă care face referire la punerea în aplicare a programului Orizont 2020.

(5) Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965)

(2) Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (6) de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1292/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7), se aplică, de asemenea, participării entităților turce la comunitățile de cunoaștere și inovare.

(6) Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (JO L 97, 9.4.2008, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...