Guvernul României

Hotărârea nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activității de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială Conpet - S.A. Ploiești

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 13 alin. 4 și ale art. 42 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 254/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă acordul petrolier de concesiune a activități de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa se comunică Ministerului Industriei și Resurselor.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul industriei și resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Președintele Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 25 iulie 2002.

Nr. 793.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...