Art. II. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna septembrie 2013, cu excepția prevederii art. I pct. 3, care se aplică începând cu data de 25 octombrie 2013.

(2) Prescripțiile medicale - recomandările privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale eliberate anterior datei de 25 octombrie 2013 sunt recunoscute la nivelul caselor de asigurări de sănătate dacă sunt depuse în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1083/608/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 608/2013:
Art I
Art II
;
se încarcă...