Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 și 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa 17 C, la secțiunea "Tarifele maximale pe zi de spitalizare, pe secție/compartiment pentru spitalele de cronici și de recuperare, precum și pentru secțiile și compartimentele de cronici/recuperare și neonatologie - prematuri din alte spitale inclusiv pentru secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative", nota 2 va avea următorul cuprins:

"

NOTA 2: Pentru spitalele care nu au fost în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2012, tariful maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. Diminuarea tarifului maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 menționată anterior nu se aplică în cazul spitalelor reînființate dintre cele care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național «Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice», cu modificările ulterioare."

2. În anexa 17 C, la secțiunea "Tariful mediu pe caz - maximal pentru spitalele de acuți non DRG, respectiv pentru secțiile/compartimentele de acuți din spitalele de cronici și de recuperare", nota 2 va avea următorul cuprins:

"

NOTA 2: Pentru spitalele care nu au fost în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2012, tariful mediu pe caz maximal pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. Diminuarea tarifului mediu pe caz maximal pentru anul 2013 menționată anterior nu se aplică în cazul spitalelor reînființate dintre cele care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național «Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice», cu modificările ulterioare."

3. Anexa 35 C se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1083/608/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 608/2013:
Art I
Art II
;
se încarcă...