Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

Ordinul nr. 1883/2013 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2014, de la bugetul de stat, a asociațiilor și fundațiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2014, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală asistență socială și agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat

București, 4 septembrie 2013.

Nr. 1.883.

ANEXĂ

UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI
pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2014, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Unități de asistență socială Categoriile de persoane beneficiare/ Încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială Categoriile de cheltuieli eligibile Nivelul mediu lunar al subvenției care poate fi acordat/beneficiar
CU CAZARE
Centre rezidențiale, centrele care acordă cazare mai mult de
24 de ore
persoane aflate în situații de dificultate 1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social, pedagog social;
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
3. cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;
4. cheltuieli cu iluminatul;
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate
(numai pentru centrele pentru copii);
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor;
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
10. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;
11. cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.
250 lei
Adăposturi de noapte persoane fără adăpost 1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social;
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
3. cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;
4. cheltuieli cu iluminatul;
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;
6. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;
7. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
8. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;
9. cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.
175 lei
FĂRĂ CAZARE
Cantine sociale și alte servicii de acordare a hranei (masa pe roți) persoane și familii cu venituri mici 1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social;
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
3. cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;
4. cheltuieli cu iluminatul;
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;
6. cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.
90 lei
Unități de îngrijiri la domiciliu, pentru serviciile prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. a)
și b) din Ordonanța
Guvernului
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003,
cu modificările și completările ulterioare
- persoane cu handicap;
- persoane vârstnice;
1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social, îngrijitor la domiciliu;
2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri);
3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;
4. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;
5. cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.
120 lei
Centre de zi care acordă unul sau mai multe dintre următoarele servicii: îngrijire personală și supraveghere, recuperare și terapii de recuperare, terapii ocupaționale1 - copii separați sau cu risc de separare de părinți;
- persoane cu handicap;
- persoane vârstnice;
- persoane victime ale violenței în familie;
- persoane toxico- dependente;
- persoane victime ale traficului de persoane;
- persoane imigrante și refugiați;
- persoane fără adăpost;
- persoane tinere care părăsesc sistemul de protecție a copilului.
1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială: asistent social, lucrător social, pedagog social;
2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
3. cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;
4. cheltuieli cu iluminatul;
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate
(numai pentru centrele pentru copii);
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor;
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
10. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;
11. cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.
175 lei

1 Nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de consiliere și informare, precum și servicii de tip școală după școală.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...