Guvernul României

Hotărârea nr. 680/2013 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 conform solicitării Comisiei Europene

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 septembrie 2013 până la 20 august 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 652/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Raportul de audit al Comisiei Europene (CE) A- Rep. no. 1.554/2013;

- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2013)179.193/12.02.2013,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 571 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă aplicarea procentului de 25% pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", selectate conform procedurilor anterioare Instrucțiunii nr. 62/2012 emise de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", cheltuieli efectuate atât înainte, cât și după aplicarea Instrucțiunii nr. 62/2012, care nu intră sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.212/2012 privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane".

Art. 2. -

Se autorizează Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, potrivit prevederilor art. 1 și metodologiei de calcul aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2012.

Art. 3. -

Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, nu exclude obligația Autorității de management pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanțelor bugetare și stabilirea debitorilor, inclusiv pentru cheltuielile realizate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", selectate conform vechilor proceduri (oricăror instrucțiuni anterioare Instrucțiunii nr. 62/2012) și care includ cheltuieli efectuate atât înainte, cât și după apariția Instrucțiunii nr. 62/2012, dar verificate după procedurile îmbunătățite.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 4 septembrie 2013.

Nr. 680.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...