Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 1891/2013 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru scăderea din evidența contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administrației penitenciare prin calamități naturale și boli transmisibile ale animalelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul privind aprobarea Instrucțiunilor pentru scăderea din evidența contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administrației penitenciare prin calamități naturale și boli transmisibile ale animalelor,

în conformitate cu pct. 2.1.6.3. "Scăderea din gestiune a stocurilor" din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului justiției nr. 963/C/2005*) "Norme privind organizarea, conducerea și funcționarea gospodăriilor agrozootehnice înființate în unitățile din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor",

*) Ordinul ministrului justiției nr. 963/C/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile pentru scăderea din evidența contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administrației penitenciare prin calamități naturale și boli transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare noii reglementări propuse.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Florin Aurel Moțiu,
secretar de stat

București, 6 iunie 2013.

Nr. 1.891/C.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
pentru scăderea din evidența contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administrației penitenciare prin calamități naturale și boli transmisibile ale animalelor

;
se încarcă...