Guvernul României

Hotărârea nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 aprilie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 martie 2002.

Nr. 277.

ANEXĂ

CRITERII
de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...