Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 13. -

(1) Constituie contravenție următoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2); Modificări (1)

b) depășirea limitelor prevăzute la art. 8;

c) depășirea nivelului plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli; Modificări (1)

d) nerespectarea în execuție a corelației prevăzute la art. 9 alin. (3);

e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);

f) nerespectarea termenului prevăzut la art. 11;

g) nerespectarea prevederilor art. 12.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e) și g) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Modificări (2)

(3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei.

(4) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. f) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(5) Organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice, prin aparatul propriu și/sau al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, sunt abilitate să constate contravențiile de la alin. (1) și să aplice sancțiunile prevăzute la alin. (2)-(4) operatorilor economici prevăzuți la art. 1, după caz, urmând ca aceștia să recupereze atât contravaloarea amenzii, cât și eventualele prejudicii, în condițiile legii. Modificări (1)

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii potrivit alin. (2)-(4) se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârșirii faptei. Modificări (1)

(7) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2013:
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...