Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli se face cu respectarea următoarele reguli: Modificări (1), Jurisprudență

a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite;

b) în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;

c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalculate;

d) nivelul plăților restante aprobat nu poate fi majorat ca urmare a nerealizării veniturilor totale aprobate;

e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2013:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...