Guvernul României

Hotărârea nr. 588/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 august 2013 până la 09 decembrie 2015, fiind abrogat prin Hotărâre 957/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 436 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului economiei. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru rețeaua de promovare comercialeconomică externă."

2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. -

Încetarea raporturilor de serviciu/de muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. III. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noile structuri organizatorice se realizează în termenele și cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb

București, 30 iulie 2013.

Nr. 588.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI

Nr. maxim de posturi = 436 (exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului economiei), din care 83 de posturi - rețea externă

* Se organizează ca direcție generală.

** Cuprinde Serviciul comunicare și relații publice, aflat în subordinea directă a ministrului economiei.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)

A. UNITĂȚILE
aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei

I. Organe de specialitate, cu personalitate juridică, finanțate prin bugetul Ministerului Economiei
1. Departamentul pentru Energie - 204 posturi
2. Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism - 134 posturi
II. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Economiei
a) Cu finanțare de la bugetul de stat:
1. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR - 105 posturi
2. Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie - 25 posturi
3. Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială - 9 posturi
b) Cu finanțare din venituri proprii:
1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Bușteni - 58 posturi
2. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM - 243 posturi
c) Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:
1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, București - 659 posturi
2. Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive - 54 posturi
III. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Economiei
1. Asociația de Standardizare din România - ASRO
2. Asociația de Acreditare din România - RENAR
IV. Unități care funcționează în coordonarea ministrului economiei, cu finanțare integrală de la bugetul de stat
1. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 624 posturi
2. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 posturi
V. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei
1. Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București
2. Societatea Națională a Sării - S.A. București
3. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăți comerciale și societățile comerciale pentru servicii
4. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
5. Societatea Comercială "Băița" - S.A. Ștei
6. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
7. Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
8. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
9. Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București
10. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
11. Compania Națională "Romarm" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
12. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A.
13. Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
14. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Brașov
15. Societatea Comercială "IOR" - S.A. București
16. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. București
17. Societatea Comercială "Construcții Aeronautice" - S.A.
18. Societatea Comercială "Șantierul Naval Mangalia" - S.A.
19. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
20. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
21. Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A.
22. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
23. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participația statului
24. Societatea Comercială ICEM - S.A.
25. Societatea Națională "Plafar" - S.A. București
26. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. București
27. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
28. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
29. Societatea Comercială "FORADEX" - S.A.
30. Societatea Comercială "SANEVIT 2003" - S.A. Arad
31. Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A.

B. UNITĂȚILE
aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie

1. Societatea Comercială "OMV PETROM" - S.A. București - participația statului
2. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanța
3. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești
4. Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A.
5. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploiești
6. Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
7. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participația statului
8. Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. - participația statului
9. Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUȚIE - S.A. - participația statului
10. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
11. Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A.
12. Societatea Comercială "Electrocentrale București" - S.A.
13. Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
14. Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
15. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
16. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
17. Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
18. Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale și participația statului la societățile comerciale privatizate
19. Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani
20. Societatea Națională a Huilei - S.A. Petroșani
21. Compania Națională a Uraniului - S.A. București
22. Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
23. Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești, cu filialele societăți comerciale
24. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
25. Societatea Comercială Minieră "Banat - Anina" - S.A.
26. Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.
27. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin

C. UNITĂȚILE
aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism

1. Societatea Comercială IMOTRUST - S.A.
2. Societatea Comercială BEGA TURISM - S.A.
3. Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A.
4. Societatea Comercială ROBINSON TURISM - S.A.
5. Societatea Comercială LIDO - S.A.
6. Societatea Comercială LITORAL - S.A.
7. Societatea Comercială MAMAIA - S.A.
8. Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A.
9. Societatea Comercială CARMEN SILVA 2000 - S.A.
10. Societatea Comercială ANCA-IRINA - S.A.
11. Societatea Comercială CIUCAȘ - S.A.
12. Societatea Comercială HOTEL COTA 1400 - S.A.
13. Societatea Comercială GERMISARA - S.A.
14. Societatea Comercială T.H.R. MAREA NEAGRĂ - S.A.
15. Societatea Comercială IEZERUL - S.A.
16. Societatea Comercială PREDEAL - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...