Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public din 02.08.2013

Modificări (5), Puneri în aplicare (5), Referințe (2), Derogări (1)

În vigoare de la 18 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, denumit în continuare Regulament, stabilește etapele și procedurile necesare pentru racordarea instalațiilor utilizatorilor la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice.

Art. 2. -

(1) Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de rețea și:

a) utilizatorii care solicită racordarea la rețeaua electrică a unui loc de consum și/sau de producere nou;

b) utilizatorii care solicită modificarea instalației prin care se racordează la rețea un loc de consum și/sau de producere;

c) utilizatorii la ale căror locuri de consum și/sau de producere se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora.

(2) În aplicarea prevederilor prezentului regulament, un operator de rețea este considerat utilizator în relația cu operatorul rețelei electrice din amonte, la care sunt racordate instalațiile pe care le deține.

(3) Operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție titulari de licență, precum și orice persoană care deține o rețea electrică de distribuție proprie amplasată pe domeniul public, au obligația să asigure racordarea instalațiilor utilizatorilor, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de rețea în condițiile prevăzute de prezentul regulament, conține condițiile tehnico-economice de racordare la rețea a unui loc de consum și/sau de producere.

(5) Certificarea îndeplinirii condițiilor de racordare la rețea prevăzute într-un aviz tehnic de racordare valabil, se realizează prin emiterea certificatului de racordare de către operatorul de rețea.

Art. 3. -

(1) Proiectarea și executarea lucrărilor pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public se realizează de către persoane autorizate sau operatori economici atestați de autoritatea competentă potrivit legii.

(2) Verificarea activităților prevăzute la alin. (1) se face de către persoane autorizate sau atestate de autoritatea competentă potrivit legii.

CAPITOLUL II Terminologie și abrevieri

Art. 4. -

(1) Termenii utilizați sunt definiți în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Definițiile din anexa nr. 1 se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...