Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public din 02082013 | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public din 02.08.2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma completă
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, denumit în continuare Regulament, stabilește etapele și procedurile necesare pentru racordarea instalațiilor utilizatorilor la rețelele electrice de interes public pentru transportul și distribuția energiei electrice.

Art. 2. -

(1) Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de rețea și:

a) utilizatorii care solicită racordarea la rețeaua electrică a unui loc de consum și/sau de producere nou;

b) utilizatorii care solicită modificarea instalației prin care se racordează la rețea un loc de consum și/sau de producere;

c) utilizatorii la ale căror locuri de consum și/sau de producere se modifică elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora.

(2) În aplicarea prevederilor prezentului regulament, un operator de rețea este considerat utilizator în relația cu operatorul rețelei electrice din amonte, la care sunt racordate instalațiile pe care le deține.

(3) Operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție titulari de licență, precum și orice persoană care deține o rețea electrică de distribuție proprie amplasată pe domeniul public, au obligația să asigure racordarea instalațiilor utilizatorilor, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de rețea în condițiile prevăzute de prezentul regulament, conține condițiile tehnico-economice de racordare la rețea a unui loc de consum și/sau de producere.

(5) Certificarea îndeplinirii condițiilor de racordare la rețea prevăzute într-un aviz tehnic de racordare valabil, se realizează prin emiterea certificatului de racordare de către operatorul de rețea.

Art. 3. -

(1) Proiectarea și executarea lucrărilor pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public se realizează de către persoane autorizate sau operatori economici atestați de autoritatea competentă potrivit legii.

(2) Verificarea activităților prevăzute la alin. (1) se face de către persoane autorizate sau atestate de autoritatea competentă potrivit legii.

CAPITOLUL II Terminologie și abrevieri

Art. 4. -

(1) Termenii utilizați sunt definiți în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Definițiile din anexa nr. 1 se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

..........


Acesta este un fragment din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public din 02.08.2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public din 02082013
Dispoziții generale
Terminologie și abrevieri
Solicitarea racordării la rețelele electrice sau a actualizării avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare
Etapele procesului de racordare la rețelele electrice
Etapa preliminară de documentare și informare a utilizatorului
Depunerea cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare și a documentației aferente
Stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică
Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare
Încheierea contractului de racordare
Contractarea și executarea lucrărilor, recepționarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de racordare
;
se încarcă...