Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 64 alin. (6)-(10) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, din 14.08.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Zilnic, direcțiile generale ale finanțelor publice județene/administrațiile județene ale finanțelor publice, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile art. 64 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, ale art. 2 alin. (1) și (2) din anexa nr. 1 la ordin și ale art. 2 alin. (1) și (2) din anexa nr. 2 la ordin, întocmesc situația centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată pe unitățile administrativ-teritoriale care au depus cererile.

(2) Zilnic, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile art. 64 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, ale art. 2 alin. (1) și (2) din anexa nr. 1 la ordin și ale art. 2 alin. (1) și (2) din anexa nr. 2 la ordin întocmește situația centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată atât pentru bugetul local al municipiului București, cât și pentru sectoarele municipiului București care au depus cererile.

(3) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare prevăzute la alin. (1) și (2), direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București întocmesc Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, conform prevederilor art. 64 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

(4) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/ Administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București pot întocmi cererea prevăzută la alin. (3) pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin și, respectiv, pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin distinct sau prin cumularea sumelor aferente cererilor depuse potrivit ambelor anexe, după caz.

(5) Suma care se înscrie în cererea transmisă Ministerului Finanțelor Publice cuprinde, după caz, suma totală care face obiectul situației centralizatoare sau, în situația în care suma solicitată anterior și repartizată de Ministerul Finanțelor Publice nu a fost virată în totalitate în contul unităților administrativ-teritoriale, direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București diminuează suma din cerere cu eventualele sume solicitate prin cererile anterioare și nevirate în contul unităților administrativ-teritoriale potrivit art. 64 alin. (16) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(6) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/Administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București răspund de faptul că sumele solicitate prin cererile transmise Ministerului Finanțelor Publice respectă prevederile alin. (4) și ale art. 64 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(7) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București transmit cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, scanate, prin e-mail, la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare.

(8) În termen de o zi lucrătoare de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare comunică direcțiilor generale ale finanțelor publice județene/Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiilor județene ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București adresele de e-mail la care urmează a fi transmise cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevăzute la alin. (7). În același termen, direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București comunică Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare adresele de e-mail de la care urmează a fi transmise de către acestea cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevăzute la alin. (7).

(9) La data primirii prin e-mail a cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prevăzute la alin. (7), Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare confirmă, prin e-mail, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene/Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiilor județene ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data și ora primirii, precum și numărul de înregistrare alocat.

(10) Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare înregistrează cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, prevăzute la alin. (7), primite de la direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în ordinea cronologică a primirii acestora.

Art. 2. -

(1) Repartizarea sumelor solicitate pe fiecare județ și municipiul București se efectuează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevăzute la art. 1 alin. (7), în limita sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(2) Pentru sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare întocmește adrese către direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, pe care le transmite acestora scanate, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (8).

(3) La data primirii adreselor prevăzute la alin. (2), direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București confirmă, prin e-mail, Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data și ora primirii.

(4) Cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 prevăzute la art. (1) alin. (7) pentru care nu mai există sume de repartizat din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 se restituie direcțiilor generale ale finanțelor publice județene/Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiilor județene ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de către Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare, însoțite de o comunicare scrisă. Comunicarea scrisă se transmite la direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București și, scanată, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (8). La data primirii comunicării, direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București confirmă, prin e-mail, Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acesteia, precizând în e-mailul transmis data și ora primirii.

(5) Pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 aprobate pentru a fi repartizate pe județe și municipiul București, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 să introducă modificările în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2013.

;
se încarcă...