Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Raportul nr. 8.809/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Neamț

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-13 iunie 2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Neamț pentru anul 2012.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Neamț au totalizat 66.303,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 30.553,00 lei și din donații în sumă de 35.750,00 lei.

De asemenea, s-au mai constatat următoarele:

- nu a fost întocmit registrul obligatoriu de contabilitate "Registrul inventar";

- nu au fost respectate unele prevederi ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (înregistrări contabile care nu sunt în ordine cronologică, au fost preluate greșit soldurile unor conturi în balanțele de verificare lunare, au fost făcute înregistrări greșite din punct de vedere contabil);

- nu a fost transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, toată suma veniturilor din cotizații, încălcându-se astfel art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

Pentru nepublicarea întregii sume a veniturilor din cotizații, Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Neamț a fost sancționat conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări:

- întocmirea Registrului inventar;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007;

- transmiterea către sediul central al partidului a situației reale a veniturilor din cotizații în vederea efectuării corecției în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- aprofundarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice și aplicarea corectă a procedurilor financiar-contabile.

București, 3 iulie 2013.

Nr. 8.809.

;
se încarcă...