Guvernul României

Hotărârea nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Pentru salariații din sectorul public, ziua de 16 august 2013 se stabilește ca zi liberă.

(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1) instituțiile publice își vor desfășura activitatea în regim de program normal în ziua de 24 august 2013 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 30 septembrie 2013, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. -

Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Art. 3. -

(1) Dispozițiile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 16 august 2013 și nici participanților în aceste procese.

(2) Dispozițiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfășoară în zilele respective activități stabilite prin ordin emis de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 4. -

Dispozițiile prezentei hotărâri pot fi aplicate și angajaților din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice,
Iulian Matache,
secretar de stat
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc
p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 14 august 2013.

Nr. 590.

;
se încarcă...