Ministerul Apărării Naționale - MApN

Regulamentul disciplinei militare din 10.06.2013

Modificări (...), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 03 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește modalitățile de implementare a disciplinei militare la toate structurile din Ministerul Apărării Naționale și competențele comandanților/șefilor de acordare a recompenselor și de aplicare a sancțiunilor disciplinare tuturor militarilor ce săvârșesc abateri disciplinare, precum și modul de organizare și funcționare al consiliilor de onoare și al consiliilor de judecată.

(2) Sub incidența prevederilor prezentului regulament intră cadrele militare în activitate, soldații și gradații profesioniști, rezerviștii pe timpul concentrării sau mobilizării, elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ de formare a cadrelor militare în activitate, denumiți în continuare militari.

(3) Sensurile unor termeni și expresii utilizate în prezentul regulament sunt prevăzute în anexa nr. 1.

SECȚIUNEA 1 Disciplina militară

Art. 2. -

(1) Disciplina militară constă în respectarea de către militari a prevederilor legale, a normelor de ordine și de comportament obligatorii pentru menținerea stării funcționale, îndeplinirea misiunilor specifice și buna desfășurare a activităților din armată.

(2) Îndeplinirea serviciului militar impune respectarea cu strictețe a regulilor de disciplină militară specifice Armatei României.

(3) Disciplina militară constituie unul dintre factorii determinanți ai capacității operaționale a armatei și se bazează atât pe acceptarea conștientă a normelor de comportament stabilite, cât și pe acordarea recompenselor și aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute în prezentul regulament.

Art. 3. -

(1) Disciplina militară se realizează prin:

a) respectarea strictă a actelor normative în vigoare și a jurământului militar;

b) întărirea coeziunii în cadrul structurilor militare și afirmarea spiritului camaraderesc;

c) exigența față de sine și față de subordonați;

d) aplicarea cu corectitudine și obiectivitate a măsurilor stimulative și a celor coercitive;

e) desfășurarea activităților cu caracter preventiv și educativ, pe categorii de militari și individual;

f) exemplul personal în relațiile de serviciu și în societate.

(2) Disciplina militară implică următoarele măsuri preventive:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...