Drept Penal (C.H. BECK)

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
de Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

27 martie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs Universitar

Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic

Infracțiuni contra autorității • Infracțiuni contra înfăptuirii justiției • Infracțiuni de corupție și de serviciu • Infracțiuni de fals • Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice • Infracțiuni contra familiei

Ediția 4 - revizuită și adăugită

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Conducerea unui vehicul fără permis de conducere, a se vedea Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială II, Tema a V-a, Ediția 4, Editura C.H. Beck, București, 2020, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 15 aprilie 2020.

Cuvânt-înainte

Autorii [ Mai mult... ]

Abrevieri

Rep. 82 – V. Papadopol, M. Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982 [ Mai mult... ]

Tema I. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

Din motive didactice, vom trata în această lucrare doar infracțiunile din primul capitol. [ Mai mult... ]

I.1. Caracterizarea generală a infracțiunilor privind autoritatea

Sancțiunea prevăzută de lege este pedeapsa închisorii (de exemplu, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 259 C. pen..) sau pedeapsa închisorii alternativ cu amenda [art. 258 alin. (1), (2), art. 260 și art. 261 C. pen..]. [ Mai mult... ]

I.2. Ultrajul

Acțiunea penală în cazul acestei infracțiuni se pune în mișcare din oficiu. Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror, conform dispozițiilor art. 56 alin. (3) lit. b) C. proc. pen.. Plecând de la ipoteza că ultrajul este o agravantă a infracțiunilor la care face referire, competența de soluționare va fi cea valabilă în cazul infracțiunii de bază (spre exemplu, dacă ultrajul se realizează prin intermediul unui omor, competent să soluționeze cauza în fond este tribunalul). [ Mai mult... ]

I.3. Uzurparea de calități oficiale

În varianta calificată, infracțiunea se sancționează cu pedeapsa închisorii cu limitele cuprinse între unu și 5 ani. [ Mai mult... ]

I.4. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Infracțiunea se sancționează cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani în varianta tip, iar pentru varianta agravată limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. [ Mai mult... ]

I.5. Ruperea de sigilii

Varianta tip este sancționată cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an sau cu amendă, iar dacă fapta este săvârșită de custode pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. [ Mai mult... ]

Tema a II-a. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

II.1. Caracterizarea generală a infracțiunilor contra înfăptuirii justiției

Competența de soluționare a cauzei în primă instanță se determină în general potrivit regulilor comune. Competența va aparține însă tribunalului în cazul infracțiunii de tortură; totodată, atunci când subiectul activ este un judecător, procuror sau avocat, competența se determină după calitatea persoanei. [ Mai mult... ]

II.2. Nedenunțarea

81 A se vedea, pentru aceste aspecte, C. Rotaru,Competența materială în cazul infracțiunilor de tăinuire, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni, în C.J. nr. 5/2012, p. 303 și urm. A se vedea totodată și Jud. Sectorului 3, sentința penală nr. 660/10.09.2015, definitivă, potrivit cu care „indiferent de momentul soluționării respectivelor cauze și chiar independent de incidența situațiilor de conexitate, competența de soluționare să revină instanței competente să judece infracțiunea la care cele trei infracțiuni se referă”. [ Mai mult... ]

II.3. Omisiunea sesizării

Acțiunea penală pentru infracțiunea de nedenunțare se pune în mișcare din oficiu, iar infracțiunea este supusă regulilor comune privind urmărirea penală și competența de judecată în primă instanță. [ Mai mult... ]

II.4. Inducerea în eroare a organelor judiciare

Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar urmărirea penală și judecata sunt supuse regulilor de competență de drept comun. [ Mai mult... ]

II.5. Favorizarea făptuitorului

161 A se vedea, pentru aceste aspecte, C. Rotaru,Competența materială în cazul infracțiunilor de tăinuire, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni, loc. cit. A se vedea totodată și Jud. Sectorului 3 București, sentința penală nr. 660/10.09.2015, cit. supra, p. 51. [ Mai mult... ]

II.6. Tăinuirea

204 A se vedea, pentru aceste aspecte, C. Rotaru,Competența materială în cazul infracțiunilor de tăinuire, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni, loc. cit. A se vedea totodată și Jud. Sectorului 3 București, sentința penală nr. 660/10.09.2015, cit. supra în cazul infracțiunii de nedenunțare. [ Mai mult... ]

II.7. Obstrucționarea justiției

Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar urmărirea penală și judecata sunt supuse regulilor comune privind competența. [ Mai mult... ]

II.8. Influențarea declarațiilor

Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar urmărirea penală și judecata sunt supuse regulilor comune privind competența. [ Mai mult... ]

II.9. Mărturia mincinoasă

262 O reglementare similară se regăsește și în Codul de procedură civilă – a se vedea art. 509 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ.. [ Mai mult... ]

II.10. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției

Urmărirea penală și judecata sunt supuse regulilor de competență specifice infracțiunii absorbite. [ Mai mult... ]

II.11. Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri

;
se încarcă...