Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și acreditarea societăților prestatoare de servicii energetice din 12.06.2013

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 03 iulie 2013 până la 12 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Scopul și domeniul de aplicare

Art. 1. -

(1) Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și acreditarea societăților prestatoare de servicii energetice, denumit în continuare Regulament stabilește condițiile pentru atestarea managerilor energetici și acreditarea societăților prestatoare de servicii energetice.

(2) Managerii energetici, persoane fizice atestate pot fi:

a) angajați pe bază de contract individual de muncă la operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an;

b) angajați pe bază de contract individual de muncă la o societate prestatoare de servicii energetice care încheie un contract de management energetic cu operatorii economici ce consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an;

c) persoane fizice autorizate - PFA care pot încheia un contract de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an.

(3) Societățile prestatoare de servicii energetice pot încheia contracte de management energetic cu operatorii economici care consumă mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an numai dacă sunt acreditate în condițiile prezentului Regulament.

Art. 2. -

(1) Atestarea are ca scop recunoașterea oficială la nivel național a competenței tehnice de specialitate a managerilor energetici.

(2) Accesul participanților de pe piață care oferă servicii energetice se bazează pe criterii transparente și nediscriminatorii.

Art. 3. -

Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definiți în anexa nr. 4 la Regulament.

CAPITOLUL II Autoritatea competentă

Art. 4. -

(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE - este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să refuze sau să retragă atestatele de manager energetic, și să acrediteze societățile prestatoare de servicii în condițiile art. 12 din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012 și prezentului regulament.

(2) Atestarea persoanei fizice ca manager energetic și acreditarea societăților prestatoare de servicii energetice se face de către Comisia de atestare a managerilor energetici, compusă din specialiști ANRE, numită prin Decizia internă a Președintelui ANRE.

CAPITOLUL III Cerințe pentru atestare și acreditare

Art. 5. -

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...