Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din 12.06.2013

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 03 iulie 2013 până la 12 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. -

(1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice, denumit în continuare Regulament, stabilește condițiile de autorizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care efectuează audituri energetice, cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire a eficienței energetice din sectoarele economiei naționale.

(2) Autorizația de auditor energetic se emite de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

Art. 2. -

(1) Auditurile energetice se execută cu respectarea prevederilor din Ghidul de elaborare și analiză a bilanțurilor energetice aprobat prin Decizia Președintelui Agenției Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003.

(2) Calitatea de auditor energetic se dovedește prin autorizația de auditor energetic, ștampilă și legitimație.

(3) Modelele autorizațiilor de auditor energetic sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2 la Regulament.

(4) Ștampila și legitimația proprie se confecționează de către persoana autorizată după modelele stabilite conform anexei nr. 3 la Regulament.

(5) Autorizația și ștampila de auditor energetic sunt nominale și netransmisibile.

Art. 3. -

Termenii de specialitate din prezentul Regulament sunt definiți în anexa nr. 4 la Regulament.

CAPITOLUL II Autoritatea competentă

Art. 4. -

(1) ANRE este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să refuze sau să retragă autorizațiile de auditor energetic, în condițiile art. 12 din OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012 și prezentului regulament.

(2) Autorizarea persoanei fizice sau juridice având activitate în domeniul serviciilor și/sau al consultanței energetice, ca auditor energetic se face de către Comisia de autorizare a auditorilor energetici, compusă din specialiști ANRE.

CAPITOLUL III Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfășurate ca parte a sistemelor de gestionare a energiei

Art. 5. -

(1) Auditurile energetice se bazează pe următoarele criterii și principii:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...