Revista Dreptul (Uniunea Juristilor) nr. 3/2014

Discuții privind regimul juridic al nulităților căsătoriei în lumina actualului Cod civil
de Alin-Gheorghe Gavrilescu

27 februarie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Lector univ. dr.* – Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative,

Universitatea "Constantin Brâncuși", Târgu-Jiu

ABSTRACT

This article intends to analyze the provisions of the Civil Code regulating the legal status of nullities of marriage. After a brief introduction, in which general aspects of nullities of marriage are presented, follows a discussion on the legal regime of absolute nullity of marriage and the legal status of relative nullity of marriage from the point of view of those persons who can invoke the absolute or relative nullity, of the imprescriptibility of the right of action for establishing the absolute nullity of marriage and of the prescriptibility of the right of action for annulment of marriage, as well as from the point of view of the possibility to cover the absolute or relative nullity.

Key words: marriage; absolute nullity; relative nullity; legal status; spouses; coverage of nullity.

1. Noțiuni introductive privind nulitățile căsătoriei. Din întreaga reglementare a încheierii căsătoriei se desprinde ideea că legiuitorul a urmărit să asigure stabilitatea acesteia instituind o serie de condiții care să contribuie la formarea unei căsătorii valabile. Pentru atingerea acestui scop este necesar să fie respectate prevederile Codului civil cuprinse în art. 271art. 277 care reglementează condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei. Aceste condiții pot fi grupate în:

● Condiții de fond în sens restrâns sau condiții de fond pozitive, adică acele împrejurări care trebuie să existe la încheierea căsătoriei. Fac parte din această categorie: consimțământul, vârsta matrimonială, diferențierea de sex;

● Impedimente la căsătorie, cunoscute și sub denumirea de piedici legale la căsătorie sau condiții de fond negative la căsătorie, adică acele împrejurări care nu trebuie să existe la încheierea căsătoriei, respectiv: existența unei căsătorii anterioare a unuia dintre viitorii soți la momentul încheierii de către acesta a noii căsătorii, rudenia, adopția, tutela, alienația și debilitatea mintală.

În cazul în care căsătoria s-a încheiat cu nesocotirea cerințelor care asigură validitatea acesteia, sancțiunea care intervine este nulitatea căsătoriei. În consecință, căsătoria este considerată că nu a existat niciodată, urmând a fi desființată. Nulitatea căsătoriei nu operează însă de plin drept, ci va trebui constatată prin hotărâre judecătorească, aceasta având efecte constitutive de drepturi și fiind opozabilă erga omnes.

Codul civil se ocupă de nulitatea căsătoriei în art. 293art. 306, care cuprind o serie de dispoziții speciale prin care se reglementează: nulitatea absolută a căsătoriei (art. 293– art. 296), nulitatea relativă a căsătoriei (art. 297art. 303) și efectele nulității căsătoriei (art. 304art. 306)1. Acestea se completează cu dispozițiile dreptului comun în materie de nulitate (art. 1246art. 1265 din Codul civil)2 în măsura în care acestea din urmă nu sunt incompatibile cu dispozițiile speciale care reglementează nulitatea căsătoriei3.

La fel ca și în dreptul comun, în materia căsătoriei nulitățile se clasifică în nulități absolute și nulități relative.

Cazurile de nulitate absolută sunt expres prevăzute de art. 293–295 din Codul civil. Din dispozițiile acestor articole rezultă că sunt de natură să atragă sancțiunea nulității absolute a căsătoriei:

● lipsa materială a consimțământului la căsătorie [art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 271];

● lipsa diferențierii de sex [art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 271];

● încheierea unei noi căsătorii de către persoana căsătorită [art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 273];

● încheierea căsătoriei între rudele în grad prohibit de lege, indiferent că rudenia este naturală sau din adopție [art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 274];

● încheierea căsătoriei de către alienatul sau debilul mintal [art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 275];

● lipsa de solemnitate sau a unora dintre elementele solemnității, precum și lipsa de publicitate la încheierea căsătoriei [art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 287];

● lipsa vârstei matrimoniale (art. 294);

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...