Prim-ministru

Decizia nr. 321/2013 privind eliberarea doamnei Cynthia Carmen Curt din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

ținând cont de reducerea posturilor ocupate la nivelul Secretariatului General al Guvernului, dispusă în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului, aprobată prin Legea nr. 297/2009,

în temeiul art. 15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 12 lit. f), art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 99 alin. (1) lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite următoarea decizie:

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se acordă preavizul de 30 de zile doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului va face aplicarea dispozițiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

La expirarea termenului prevăzut la art. 1, doamna Cynthia Carmen Curt se eliberează din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

București, 31 iulie 2013.

Nr. 321.

;
se încarcă...