Guvernul României

Regulamentul privind normele generale și speciale de dotare a personalului Direcției generale antifraudă fiscală din 24.07.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Inspectorii antifraudă au îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele și accesoriile specifice, numai în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Derogări (1)

(2) Este interzis portul uniformei, cu însemnele și accesoriile specifice, în locuri și în condiții care ar putea afecta prestigiul funcției și interesele Direcției generale antifraudă fiscală.

Art. 2. -

Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), inspectorii antifraudă pot primi aprobarea să poarte uniforma de serviciu cu însemnele și accesoriile specifice, în situații speciale stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală.

Art. 3. -

Uniforma de serviciu, însemnele și accesoriile specifice se acordă gratuit.

Art. 4. -

Pentru fiecare funcționar public din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală care beneficiază de uniforma de serviciu se ține o fișă de evidență în care sunt consemnate data acordării, durata normată de folosință, caracteristicile funcționale și mărimea, precum și orice alte date utile.

Art. 5. -

(1) Inspectorii antifraudă sunt obligați să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de utilizare, curată și îngrijită, și să respecte cu strictețe reglementările stabilite privind portul acesteia.

(2) Funcționarii publici care exercită funcții de conducere au îndatorirea să verifice permanent modul în care personalul din subordine răspunde cerințelor instituite la alin. (1) și să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea respectării acestora.

Art. 6. -

(1) În cazul deteriorării sau distrugerii, parțiale ori totale, în timpul și în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a însemnelor și accesoriilor specifice, datorită unor cauze imprevizibile și imposibil de înlăturat, asimilate forței majore sau cazului fortuit, funcționarul aflat în această situație primește o nouă uniformă sau, după caz, însemne ori accesorii specifice, fără suportarea contravalorii acestora.

(2) Deteriorarea sau distrugerea parțială ori totală a uniformei de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor specifice, din motive imputabile funcționarului public, atrage răspunderea patrimonială a acestuia, proporțional cu durata normată de folosință neîndeplinită. În acest caz, obținerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor se face cu plata contravalorii acestora.

Art. 7. -

(1) Funcționarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive imputabile acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor și a accesoriilor specifice, proporțional cu durata normată de folosință neîndeplinită.

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu se aplică funcționarilor publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive neimputabile lor.

Art. 8. -

În perioada suspendării din funcție, uniforma de serviciu, însemnele și accesoriile specifice nu se acordă, iar perioada suspendării nu se include în calculul duratei normate de folosință a acestora.

Art. 9. -

Portul uniformei de serviciu, corespunzătoare sezonului rece sau cald, se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui coordonator al Direcției generale antifraudă fiscală.

Art. 10. -

Este interzisă purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu.

Art. 11. -

Asigurarea uniformei de serviciu pentru inspectorii antifraudă se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual, prin legea bugetului de stat, pentru această natură de cheltuieli.

MODELELE
uniformei, însemnelor distinctive, legitimației de control și ordinului de serviciu permanent

Purtarea uniformei și a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepsește conform legii.

Uniforma

3.1. Uniforma de vară pentru inspectorii antifraudă

3.2. Uniforma pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei

3.3. Geacă cu pantaloni pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei

3.4. Geacă și pantalon pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei
Vedere lateral pantalon/vedere spate geacă cu pantalon

3.5. Scurta toamna/iarnă pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei

3.6. Coifura pentru inspectorii antifraudă - femei

3.7. Coifura pentru inspectorii antifraudă - bărbați

3.8. Șapca pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei

3.9. Coifura pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei

3.10. Coifura pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - bărbați

3.11. Șapca pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei și bărbați

Culoarea pentru articolele de uniformă, scurtă, veston, pantalon, fustă, geacă, coifură și șapcă este gri închis.

Însemne distinctive, specifice

3.12. Sigla Direcției generale antifraudă fiscală - care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

3.13. Emblema cu serie/insigna metalică pentru legitimația de control. Modelul emblemei și al insignei metalice se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Emblema/insigna metalică conține sigla Direcției generale antifraudă fiscală, aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și seria prezentată în figură.

3.14. Emblema coifură

3.15. Însemne de grad (trese și stele care indică funcția), atașabile la uniformă

3.16. Legitimația de control/serviciu

3.17. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament

3.18. Ordinul de serviciu permanent

NOTĂ:

Portlegitimația de control va fi de culoare neagră și cuprinde însemnele de împuternicire pentru realizarea controlului.

Fig. 3.1 - Modelul uniformei de vară pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei

La uniforma de vară, inspectorii antifraudă femei pot purta fustă sau pantalon.

Pe mâneca stângă a cămășii se aplică emblema de la fig. 3.17.

Pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, pe lateralele gulerului cămășii se vor aplica stele aurii, conform gradului.

Pe umerii cămășii se aplică însemnele de grad, care indică funcția.

Pe buzunarul stâng al cămășii se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.

Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.

Fig. 3.2 - Modelul uniformei de vară cu veston și al uniformei de iarnă pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei

La uniforma de vară cu veston și uniforma de iarnă, inspectorii antifraudă femei pot purta fustă sau pantalon.

Pe fiecare mânecă a vestonului, deasupra nasturilor manșetei:

- pentru funcționarii publici de execuție se aplică o bandă textilă aurie, de 20 mm lățime;

- pentru funcționarii publici de conducere se aplică stelele aferente gradului, în culoare aurie.

Pe mâneca stângă a vestonului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 3.17.

Pe umerii vestonului se aplică însemnele de grad, care indică funcția.

Pe partea stângă a vestonului, în zona superioară, se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.

Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.

Fig. 3.3 - Modelul de geacă și pantalon pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei

La partea superioară, pe mâneca stângă a gecii, se va aplica emblema de la fig. 3.13.

Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad, care indică funcția.

Pe partea stângă a gecii, în zona superioară se aplică emblema cu seria de la fig. 3.13, precum și înscrisul "ANAF Antifraudă", de culoare galbenă fosforescentă.

Geaca are mânecile și căptușeala detașabile. Pentru timp friguros, geaca este prevăzută cu o căptușeală matlasată, atașabilă.

Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.

Fig. 3.4 - Modelul de geacă și pantalon pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femeia
Vedere lateral pantalon/Vedere spate geacă cu pantalon

Pe partea laterală a pantalonului se va aplica înscrisul "ANAF Antifraudă", de culoare galbenă fosforescentă.

Pe spatele gecii se va aplica înscrisul "ANAF Antifrauda", de culoare galbenă fosforescentă.

Pe geacă se va aplica la nivel superior al mânecii stângi emblema de la fig. 3.13.

Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad care indică funcția.

Fig. 3.5 - Modelul de scurtă semiimpermeabilă toamnă-iarnă pentru inspectorii antifraudă - bărbați și femei

Pe umerii scurtei semiimpermeabile toamnă-iarnă se aplică însemnele de grad, care indică funcția.

Fig. 3.6 - Modelul de coifură pentru inspectorii antifraudă - femei

Fig. 3.7 - Modelul de coifură pentru inspectorii antifraudă - bărbați

Fig. 3.8 - Modelul de șapcă pentru inspectorii antifraudă - femei și bărbați

Fig. 3.9 - Modelul de coifură pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei

Fig. 3.10 - Modelul de coifură pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - bărbați

Fig. 3.11 - Modelul de șapcă pentru funcționarii publici de conducere din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală - femei și bărbați

Fig. 3.12 - Sigla Direcției generale antifraudă fiscală - se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Fig. 3.13 - Emblema cu serie/insigna metalică pentru legitimația de control

Seria A0025 este dată pentru exemplificare.

A0025

Fig. 3.14 - Emblema coifură

Fig. 3.15 - Însemne de grad (trese și stele care indică funcția), pe suport textil gri închis, atașabile la uniformă

Însemne de grad (trese care indică funcția), atașabile la uniformă

Însemne de grad cu o tresă aurie, de 7 mm lățime, pentru inspector antifraudă debutant

Însemne de grad cu o tresă aurie, de 7 mm lățime, și două trese longitudinale, pentru inspector antifraudă asistent

Însemne de grad cu două trese aurii, de 7 mm lățime, și două trese longitudinale, pentru inspector antifraudă principal

Însemne de grad cu trei trese aurii, de 7 mm lățime, și două trese longitudinale, pentru inspector antifraudă superior

Însemne de grad cu stele, care indică funcția, pe suport textil gri închis, atașabile la uniformă

Însemne de grad cu o stea mică aurie, pentru inspector șef antifraudă (șef birou)

Însemne de grad cu o stea mare aurie, cu chenar auriu al gradului, pentru inspector șef antifraudă (șef serviciu)

Însemne de grad cu două stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru inspector șef antifraudă (director)

Însemne de grad cu trei stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru inspector general adjunct antifraudă

Însemne de grad cu patru stele mari aurii, cu chenar auriu al gradului, pentru inspector general antifraudă

Fig. 3.16. a - Modelul legitimației de control

Fig. 3.16. b - Modelul legitimației de serviciu

Fig. 3.17 - Modelul emblemei aplicabile pe mâneca stângă a articolelor de echipament

Fig. 3.18 - Modelul ordinului de serviciu permanent

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...