Guvernul României

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08 martie 2002.

În vigoare de la 08 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul informațiilor publice,
Vasile Dîncu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Ion Smeeianu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 februarie 2002.

Nr. 123.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...