Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică din 12.07.2013

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Scop

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește un cadru organizat pentru tranzacționarea centralizată în regim concurențial a energiei electrice prin contracte bilaterale negociate direct între participanții înscriși pe piața centralizată cu negociere dublă continuă, respectiv:

a) modalitatea de realizare a ofertelor de vânzare sau cumpărare a energiei electrice de către participanți;

b) modalitatea de organizare a licitațiilor;

c) modalitatea în care tranzacțiile încheiate sunt asumate de către părți în vederea realizării livrării fizice a energiei electrice;

d) modalitatea de înregistrare, gestionare și publicare a informațiilor privind tranzacțiile efectuate.

Art. 2. -

Prin crearea pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică se urmărește asigurarea unui cadru de tranzacționare în timp real prin contracte de vânzare/cumpărare a energiei electrice în condiții de transparență și acces nediscriminatoriu al participanților la piață, bazat pe criterii de eligibilitate proprii fiecărui participant la piață.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 3. -

Prezentul regulament se aplică:

a) titularilor de licență din sectorul energiei electrice;

b) operatorului pieței centralizate cu negociere dublă continuă.

CAPITOLUL III Definiții și abrevieri

Art. 4. -

În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile următoare:

a) autoritatea competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) convenție de participare la piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - acord standardizat stabilit de operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică, ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;

c) formular de confirmare a tranzacțiilor - document conținând tranzacțiile efectuate în conformitate cu rezultatele sesiunii de tranzacționare, transmis participantului de către operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă și confirmat prin semnătură de participant; Modificări (1)

d) listă de eligibilitate - listă pe care fiecare participant o va menține și actualiza pe platforma de tranzacționare care cuprinde partenerii eligibili, distinct pe vânzare/cumpărare și produs; lista de eligibilitate va cuprinde un număr minim de 4 (patru) parteneri eligibili cu limita de creditare diferită de zero; Modificări (1)

e) negociere dublă continuă - modalitate de negociere în care atât vânzătorul, cât și cumpărătorul își pot actualiza ofertele în timp real;

f) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind profilul livrărilor, perioada de livrare, puterea și prețul oferite spre cumpărare/vânzare, ferm asumate în momentul introducerii lor pe platformă;

g) operator al pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică - persoană juridică titulară de licență care asigură organizarea și administrarea pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă;

h) participant la piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - titular de licență care se înscrie și respectă convenția de participare la piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;

i) piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - cadrul organizat de desfășurare a tranzacțiilor de energie electrică între participanții la piață, în timp real, organizat și administrat de operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică, pe baza unor reguli specifice, ce permite încheierea de tranzacții cu energie electrică conform criteriilor de eligibilitate proprii participanților la piață și subscrise contractelor bilaterale semnate între părți; tranzacționarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalități, având ca bază tranzacționarea continuă a energiei electrice pe termen determinat, la un preț ferm, transparent, rezultat din echilibrul cererii și al ofertei;

j) platformă de tranzacționare - sistem informatic realizat și administrat de operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în scopul realizării tranzacțiilor pe piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;

k) prețul de referință - prețul rezultat ca medie aritmetică a propunerilor participanților la PC-OTC, transmise prin mesaj e-mail pe adresa administratorului platformei de tranzacționare (pcOTC@opcom.ro), până la ora 18,00 a zilei lucrătoare anterioare zilei de tranzacționare;

l) intermediere - procedura de identificare a unui al treilea (3) partener care să accepte intermedierea tranzacției între doi (2) parteneri aflați în imposibilitatea tranzacționării în mod direct, conform listelor de eligibilitate.

Art. 5. -

Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

a) autoritatea competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) EFET - Federația Europeană a Furnizorilor de Energie;

c) OTC (over the counter) - modalitate de tranzacționare centralizată a contractelor bilaterale conform căreia tranzacțiile dintre părți sunt încheiate prin negociere dublă continuă;

d) OPC-OTC - operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică;

e) PC-OTC - piața centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;

f) regulament - regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică;

g) TG - componenta tarifului de transport corespunzătoare introducerii de energie electrică în rețea;

h) EBIT - marja operațională (EBIT margin) - termen financiar/bursier, care arată cât din cifra de afaceri a companiei reprezintă profitul operațional.

CAPITOLUL IV Cadrul de organizare - drepturi și obligații

Art. 6. -

OPC-OTC organizează și dezvoltă PC-OTC, pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art. 7. - Modificări (1)

OPC-OTC definește produse standard de vânzare și cumpărare de energie electrică, caracterizate prin următoarele elemente:

a) puterea minimă orară oferită spre tranzacționare: 1 MW;

b) durata livrării: zi, zile de sfârșit de săptămână, săptămână, lună, trimestru, semestru, an - clar definite ca dată de începere și finalizare a livrării;

c) profilul zilnic al livrărilor:

(i) livrare în bandă (luni-duminică 00,00-24,00 EET);

(ii) livrare la ore de vârf de sarcină (luni-vineri 07,00- 23,00 EET);

(iii) livrare la ore de gol de sarcină (luni-vineri 00,00- 07,00 și 23,00-24,00 EET și sâmbătă-duminică 00,00-24,00);

d) utilizarea contractelor agreate între părți, inclusiv a contractelor EFET semnate între părți. Participanții vor tranzacționa pe baza contractelor bilaterale, agreate înainte de participarea la tranzacționare, încheiate în baza contractului standard EFET pentru energie electrică. În cadrul contractului sunt stabiliți toți termenii contractuali cu excepția: profilului de livrare, prețului, perioadei de livrare. Toate contractele vor fi trimise în timp real către autoritatea competentă, care, dacă situația o impune, le publică în conformitate cu art. 23 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Pentru o perioadă tranzitorie de 6 luni de la încheierea primei tranzacții pe această piață, contractele agreate de vânzare/cumpărare a energiei electrice pe PC-OTC ce se pot încheia pot fi și contracte de alt tip decât EFET. În această perioadă tranzitorie lista de eligibilitate publicată de OPC-OTC va indica și tipul de contract (EFET sau non EFET) existent încheiat între participanții eligibili.

(2) Pentru participanții care aleg opțiunea de a declara propriul model de contract pentru PC-OTC, contractele vor fi disponibile pe pagina de web a OPC-OTC.

(3) Pentru perioada tranzitorie OPC-OTC verifică respectarea prevederilor privind fermitatea prețurilor din contractele de tranzacționare, altele decât cele tip EFET.

(4) Pentru contractele tip EFET OPC-OTC verifică respectarea prevederilor din contractul-cadru EFET.

Art. 9. -

(1) Participanții inițiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform alin. (1) prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacționare al PC-OTC; TG trebuie să fie inclusă în acest preț.

(2) Pentru tranzacționarea ofertelor, OPC-OTC programează perioadele de tranzacționare specifice fiecărui produs standard.

(3) Participarea pe PC-OTC se realizează în baza listelor de eligibilitate a potențialilor parteneri contractuali, notificate OPCOTC de către fiecare participant la piață conform listei participanților la piață, publicată pe website-ul OPC-OTC.

(4) Responsabilitatea conținutului listei de eligibilitate și actualizării conținutului său odată cu modificarea listei de participanți la PC-OTC revine fiecăruia dintre participanții la piață.

(5) OPC-OTC răspunde pentru configurarea și actualizarea în sistemul de tranzacționare al pieței a listelor de eligibilitate comunicate de către participanții la piață.

(6) OPC-OTC organizează sesiuni de tranzacționare în sistem online, care se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:

a) sesiunile de tranzacționare sunt organizate în zilele lucrătoare conform programului de ofertare stabilit de către OPC-OTC;

b) participanții la piață pot introduce simultan atât oferte de cumpărare, cât și oferte de vânzare pentru același produs.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Pe tot parcursul sesiunii de licitație tranzacționarea se realizează prin două modalități:

a) selectarea (accesare la "click") și acceptarea ofertei eligibile de vânzare/cumpărare în platforma de tranzacționare. Ofertele neeligibile nu vor putea fi tranzacționate prin această metodă;

b) corelare automată, cu sau fără inițierea procedurii de intermediere. În cazul în care pentru un produs PC-OTC se ajunge la situația de corelare a ofertelor:

1. acestea sunt corelate automat, dacă ofertele sunt introduse de parteneri eligibili, și se încheie tranzacții asumate de către participanții eligibili ale căror oferte au fost corelate;

2. acestea vor fi automat rezervate de către platformă, iar administratorul platformei de tranzacționare va desfășura activitățile prevăzute pentru modalitatea de intermediere și încheiere a tranzacțiilor, dacă ofertele sunt introduse de participanții la piață, alții decât partenerii eligibili;

c) pe tot parcursul sesiunii de licitație este permisă introducerea/modificarea/anularea ofertelor, toate operațiunile fiind vizualizate în piață prin ecranele sistemului de tranzacționare.

(2) Pe parcursul sesiunii de tranzacționare, în cazul în care ambii parteneri solicită OPC-OTC, de comun acord, anularea tranzacției în termen de maximum 10 minute de la momentul realizării tranzacției, OPC-OTC va anula tranzacția pe platformă.

(3) Ofertele care au condus la încheierea de tranzacții determină obligația participanților la PC-OTC notificați de a-și asuma tranzacția și de a semna și transmite OPC-OTC formularul de confirmare a tranzacțiilor, notificat conform rezultatelor sesiunilor de tranzacționare de către OPC-OTC.

(4) Formularul de confirmare a tranzacției/tranzacțiilor poate fi subscris contractului-cadru EFET dacă la data încheierii tranzacției între părțile notificate prin confirmarea de tranzacție era semnat un astfel de contract sau face parte integrantă din contractul agreat de părți, în cazul în care acestea nu au încheiat un contract-cadru EFET la data încheierii tranzacției.

(5) În cazul în care participantul la piață nu confirmă detaliile tranzacțiilor prin semnarea formularului de confirmare a tranzacțiilor, OPC-OTC consemnează o abatere de la regulile de tranzacționare pentru tranzacția în cauză și aplică sancțiunile prevăzute în procedura de lucru specifică.

Art. 11. -

Participarea la PC-OTC este voluntară.

Art. 12. -

Înregistrarea participanților la PC-OTC se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPC-OTC, conform procedurilor operaționale specifice, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a convenției de participare.

Art. 13. -

(1) OPC-OTC stabilește conținutul-cadru al convenției de participare la PC-OTC care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OPC-OTC și ale fiecărui participant la această piață.

(2) Convenția de participare la PC-OTC, avizată de autoritatea competentă, este publicată de OPC-OTC pe pagina sa de web.

Art. 14. -

Un participant la PC-OTC se poate retrage din proprie inițiativă de pe piață în baza unei înștiințări în scris, semnată de reprezentantul legal al participantului la piață.

Art. 15. -

OPC-OTC poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la piața centralizată în oricare dintre următoarele cazuri:

a) nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piață definite în procedurile specifice;

b) nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin conform prezentului regulament;

c) nu respectă convenția de participare la această piață.

Art. 16. -

Înscrierea/Retragerea/Suspendarea/Revocarea participanților, depunerea ofertelor și organizarea licitațiilor se desfășoară în conformitate cu procedurile operaționale specifice, elaborate de OPC-OTC, după ce au fost supuse dezbaterii publice și avizate de autoritatea competentă.

CAPITOLUL V Accesul nediscriminatoriu la piața centralizată cu negociere dublă continuă

Art. 17. -

Participanții la PC-OTC sunt obligați să aplice un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește stabilirea listei de eligibilitate, în condițiile prezentului regulament.

Art. 18. -

Fiecare participant la PC-OTC este obligat să dea curs solicitării primite de la orice participant la PC-OTC, respectiv de la orice titular de licență care dorește să se înscrie ca participant la PC-OTC, de a negocia un contract de vânzare/cumpărare de energie electrică.

Art. 19. -

Participantul la PC-OTC care primește o solicitare de tipul celei prevăzute la art. 18 are posibilitatea să efectueze o analiză de risc a solicitantului, prin aplicarea propriului set de criterii de evaluare, stabilite pe baza unor indicatori economici și financiari obiectivi, precum ratingul (evaluarea solvabilității), raportul dintre EBIT și dobânzile de plată, veniturile operaționale, totalul datoriilor față de capitalizare, valoarea activelor corporale nete, comportament de plată. Analiza de risc urmărește, în principal, stabilirea limitei de creditare care poate fi aplicată în raport cu solicitantul respectiv.

Art. 20. -

Criteriile de evaluare se vor aplica în mod identic și nediscriminatoriu tuturor solicitanților. În funcție de rezultatul evaluării, solicitanții vor fi încadrați în categorii diferite de risc.

Art. 21. -

Participanții la PC-OTC pot aplica solicitanților condiții diferite de contractare (în special cu privire la condițiile de plată și de garantare) în funcție de categoria de risc în care aceștia au fost încadrați în urma analizei de risc. Solicitanților încadrați în aceeași categorie de risc li se vor aplica condiții identice sau echivalente de contractare.

Art. 22. -

Fiecare participant la PC-OTC își va stabili lista de eligibilitate prin includerea acelor participanți la PC-OTC înscriși în lista participanților la PC-OTC publicată pe pagina web a OPC-OTC, cu care respectivul participant la PC-OTC a agreat contractul de vânzare/cumpărare de energie electrică.

CAPITOLUL VI Transparența pieței centralizate cu negociere dublă continuă

Art. 23. -

Lista de eligibilitate a fiecărui participant la PCOTC se va publica pe pagina web a OPC-OTC.

Art. 24. -

După încheierea sesiunilor de licitație, OPC-OTC publică pe pagina sa web date sintetice privind tranzacțiile încheiate, cuprinzând: prețul de atribuire și cantitățile aferente fiecărui preț de atribuire înregistrat.

Art. 25. -

Datele referitoare la rezultatele sesiunilor de tranzacționare vor fi disponibile pe platforma OPC-OTC timp de cel puțin 2 ani și pot fi accesate prin rapoarte de fiecare participant.

Art. 26. -

(1) OPC-OTC va publica pe pagina sa web (www.opcom.ro) informațiile complete aferente tranzacțiilor la care prețul de închidere a variat cu cel puțin cu 10% față de prețul de referință, dacă aceasta a fost prima tranzacție în cursul zilei curente, sau față de prețul tranzacției precedente din ziua curentă ori cantitatea tranzacționată este de peste 50 MW/produs.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) conțin următoarele elemente: numele partenerilor de tranzacționare, produsul tranzacționat, prețul tranzacției și cantitatea tranzacționată.

Art. 27. -

OPC-OTC publică pe pagina sa de web tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate de OPC-OTC și toate ordinele/regulamentele/procedurile/avizele aferente acestei piețe.

Art. 28. -

OPC-OTC supraveghează funcționarea PC-OTC, publică pe pagina sa web www.opcom.ro, la sfârșitul fiecărei sesiuni de tranzacționare, cantitățile și prețurile, cel mai mare preț de cumpărare, cel mai mic preț de vânzare pentru fiecare tip de produs, precum și rapoarte periodice și indici calculați în baza rezultatelor acestei piețe, în scopul stabilirii unor referințe corecte de preț pentru piața de energie electrică; supravegherea se realizează în baza procedurii operaționale specifice, avizate de autoritatea competentă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...