Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 343/2013 privind aprobarea încetării activității ca broker de asigurare a Societății TOP ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130 din 30 aprilie 2013, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma aprobării Notei privind controlul efectuat la Societatea Comercială TOP ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 156, județul Dolj, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J16/971/05.05.2005, C.U.I. 17553340/05.05.2005, RBK-295/27.06.2005, reprezentată de doamna Ionescu Mariana-Daniela, în calitate de director executiv,

a constatat următoarele:

- Prin Hotărârea nr. 14 din 15 aprilie 2013, asociații societății au decis încetarea, la cerere, a activității desfășurate ca broker de asigurare;

- Societatea a procedat la rezilierea contractelor de muncă/de colaborare cu personalul propriu/asistenții în brokeraj, cu excepția directorului executiv și administratorului; societatea nu mai are personal propriu și asistenți în brokeraj înscriși în Registrul intermediarilor;

- Ca urmare a adreselor primite de la societățile de asigurare a rezultat că brokerul nu figurează cu debite și nu este parte în niciun dosar înregistrat pe rolul instanțelor de judecată;

- Societatea a inițiat, începând cu data de 7 mai 2013, procedura de notificare a asiguraților cu privire la Hotărârea Adunării Generale a Asociaților de încetare a activității ca broker de asigurare;

- La data controlului nu au fost identificate litigii pe rolul instanțelor de judecată ale brokerului cu asigurători/reasigurători, asigurați/potențiali asigurați/păgubiți, beneficiari ai contractelor de asigurare, salariați/foști salariați;

- Societatea nu are datorii către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Asigurărilor-Reasigurărilor în contul taxei de funcționare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, având în vedere și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 14 din 15 aprilie 2013,

se decide:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, la cerere, încetarea activității ca broker de asigurare a Societății TOP ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 156, județul Dolj, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu numărul J16/971/05.05.2005, C.U.I. 17553340/05.05.2005, RBK-295/27.06.2005, reprezentată de doamna Ionescu Mariana-Daniela, în calitate de director executiv.

Art. 2. -

Societatea are obligația să își notifice clienții în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. -

După data retragerii autorizației, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea TOP ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Dan Radu Rușanu

București, 12 iulie 2013.

Nr. 343.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...